Schrijf je in! Voor hét regiocongres Wet zorg & dwang - 7 november

Innovatie

De arbeidsmarkt staat op spanning. Ook in de zorg is deze spanning voelbaar, waardoor er bijvoorbeeld problemen ontstaan in de doorstroom van cliënten.

Om de problemen op te lossen, zullen wij met innovaties moeten komen. Door slimme oplossingen te bedenken en techniek te verbinden aan het bieden van goede zorg creëren wij meer efficiëntie in de ouderenzorg.

Innoveren is cruciaal

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Binnen de actielijn Innovatie bedenkt en ontwikkelt een team innovatieve projecten voor toekomstbestendige ouderenzorg. 

Innovatieambassadeurs

Binnen project Fieldlabs is een belangrijke rol weggelegd voor de “innovatieambassadeurs”. De innovatieambassadeur is een medewerker die in het primaire proces van de organisaties werkt of daar nauw bij betrokken is.

Vier innovatieambassadeurs (werkzaam bij De Zorggroep, Proteion en Land van Horne) hebben in het voorjaar van 2022 de cursus tot innovatieambassadeur gevolgd en succesvol afgesloten bij Gilde opleidingen. Tijdens deze cursus hebben de innovatieambassadeurs kennis opgedaan en tools ontvangen om hun rol in de praktijk goed te kunnen uitvoeren.

De innovatieambassadeurs vervullen o.a. een rol bij de implementatie van het online platform, de pop-up tour en de begeleiding van teams bij experimenten en pilots. Het online platform bestaat uit een uitleenservice waar professionals innovaties kunnen “lenen”. Daarnaast worden op het online platform resultaten en ervaringen gedeeld over experimenten en pilots.

Middels enkele vlogs stellen zij zichzelf voor en vertellen ze meer over hun werkzaamheden. 

Vlog I: Tom en Elle stellen zich voor

Vlog V: Linda Berghs en Andy Vrolijkx vertellen over hun rol als innovatieambassadeur

Vlog II: Tom en Elle nemen je mee tijdens de Pop-up tour Fieldlab

Vlog VI: Innovatieambassadeur Andy vertelt over de pilot slim incontinentiemateriaal

Vlog III: Innovatieambassadeur Anouk Rutten stelt zich voor

Vlog VII: Update over de pilot slim incontinentiemateriaal

Vlog IV: Maak kennis met innovatieambassadeur Sacha Wijnands

Projecten

De actielijn innovatie bestaat uit een drietal projecten.
Al deze projecten dragen bij aan het creëren van meer efficiëntie in de ouderenzorg en het verbeteren van het leerklimaat

  • Innovatie ·

VR Bieb

Door middel van Virtual Reality (VR) en 360° video’s kunnen lastige beroepssituaties worden gesimuleerd. Hierdoor kan de gebruiker zich op een veilige manier voorbereiden op het toepassen van (nieuwe) competenties in de beroepspraktijk.
  • Innovatie ·

Fieldlabs innovatieroute

Fieldlabs is een innovatienetwerk waarin zorgorganisaties in de regio Noord- en Midden-Limburg van elkaar kunnen leren én samen innovatieve oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren. Het netwerk volgt binnen Fieldlabs de innovatieroute; een stappenplan om gezamenlijk te kunnen innoveren.
Alle projecten zijn geladen
Geen projecten om te laden

Factsheets

Met regelmaat evalueren we onze projecten, we vatten onze bevindingen samen in factsheets:

Factsheet Slim Incontientiemateriaal (maart 2023)
Factsheet Digitaal Vaardig (sept 2021)
Factsheet Fieldlabs (aug 2021)
Factsheet De Slimme Bril (aug 2021)

ZorgConnect Noord- en Midden-Limburg

Om goede ouderenzorg ook de komende jaren te blijven garanderen hebben wij, de zorgorganisaties van Noord- en Midden-Limburg, de handen ineengeslagen. Om te anticiperen op de huidige ontwikkelingen moeten we namelijk samenwerken. Ons doel is om gezamenlijk de ouderenzorg zichtbaar te verbeteren en voor te bereiden op de toekomst.

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.