Nieuws

Alle
Behoud
Gespecialiseerde Zorg
Gezond Plannen & Roosteren
Innovatie
Leerklimaat & Praktijkbegeleiding
Medische Dienstverlening
Wet Zorg & Dwang
VVT Capaciteit
Oudere mevrouw aan het beeldbellen voor zorg. Tussendoor aan de telefoon.
Kick-off ‘Anders werken en zorgen met digitale hulpmiddelen’
Op donderdag 11 april vond de aftrapbijeenkomst voor het project ‘Anders werken en zorgen met digitale hulpmiddelen’ plaats. Innovatieambassadeurs en (zorg)medewerkers...
ZorgConnect Inspiratiesessie
Verken 'Amplitatief verzuim en magneet' in deze inspirerende sessie!
De actielijn Behoud organiseert in samenwerking met Zorg aan Zet, Elco Schaufeli (3IHC) en Anne Smulders (Bloeij) een inspiratiesessie op donderdag 6 juni...
pexels-photo-7176305
Ontdek onvrijwillige zorg: ervaar het zelf!
Het vergroten van bewustwording rondom onvrijwillige zorg staat centraal in de workshop "Onvrijwillige zorg, ervaar het maar!" Ieder individu heeft het...
producttip innovatheek
ZorgConnect's Innovatheek in 2023
Vorig jaar heeft ZorgConnect een eigen online platform gelanceerd genaamd ZorgConnect’s Innovatheek. Hier staat het delen van kennis, zorgtechnologie en...
ZorgConnect ouderenzorg verpleging
Actielijn Gespecialiseerde zorg - Huntington in 2024
De Gespecialiseerde Zorg Huntington-actielijn is intensief bezig om dit jaar vier verschillende thema's te implementeren, gebaseerd op informeren, scholen,...
Land van Horne deelt succes van pilot in samenwerking met ‘Het Potentieel Pakken’
Land van Horne deelt succes van pilot in samenwerking met 'Het Potentieel Pakken'
Op 18 maart 2024 vond er een inspirerende sessie plaats bij Hoeve Rosa, waarbij het ontsluiten van meer arbeidspotentieel centraal stond. Het Potentieel...
ZorgConnect Save the date Magneet en amplitie inspiratiesessie
Inspiratiesessie Preventief Verzuim en Amplitie
De actielijn Behoud organiseert in samenwerking met Zorg aan Zet, Elco Schaufeli en Anne Smulders een inspiratiesessie op donderdag 6 juni van 14:30 tot...
ZorgConnect Janne Hermans innovatieambassadeur
ZorgConnect's Innovatheek voor goede zorg
Sinds de lancering van ZorgConnect’s Innovatheek is Janne Hermans, ZorgConnect innovatieambassadeur namens Sint Jozef wonen en zorg, actief betrokken en...
ZorgConnect terugblik workshop Slimme Zorg Estafette 2
Terugblik workshop Slimme Zorg Estafette: Onvrijwillige Zorg, ervaar het maar
Tijdens de Slimme Zorg Estafette nam de actielijn Wet Zorg en Dwang deel met een interactieve workshop: "Onvrijwillige Zorg, ervaar het maar!"
Toon meer

ZorgConnect Noord- en Midden-Limburg

Om goede ouderenzorg ook de komende jaren te blijven garanderen hebben wij, de zorgorganisaties van Noord- en Midden-Limburg, de handen ineengeslagen. Om te anticiperen op de huidige ontwikkelingen moeten we namelijk samenwerken. Ons doel is om gezamenlijk de ouderenzorg zichtbaar te verbeteren en voor te bereiden op de toekomst.

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.