Nieuws

Geen berichten beschikbaar

  • Innovatie ·

Factsheet Marktverkenning slim Incontinentiemateriaal

Het leveren van goede incontinentiezorg is voor elke zorgorganisatie belangrijk. Om dit te optimaliseren en te verbeteren (ook gezien de zorgzwaarte waar de zorgmedewerkers mee te maken krijgen) is besloten om een reeks experimenten te starten met slim incontinentiemateriaal.
  • Behoud ·

Ontwikkelingen op organisatieniveau, geïnspireerd door generatiemanagement bij Vincent Depaul

Het project generatiemanagement krijgt steeds vaker een vervolg in de praktijk bij de verschillende zorgorganisaties. Zo willen ze bij Vincent Depaul graag de opgedane inzichten in de praktijk brengen. Hoe kunnen ze verschillende generaties beter met elkaar verbinden en (daardoor) verrijken? Een proces dat samen met de medewerkers wordt aangevlogen. De coach organisatieontwikkeling en de personeelsadviseur faciliteren dit proces.
  • Innovatie ·

Eerste VR-training Into D’mentia

In de VR-wereld zweven herinneringen als beelden om je heen en wordt je als speler echt onderdeel van het verhaal doordat je zelf dagelijkse dingen doet. De innerlijke stem die je hoort, reageert daarop met de gedachten van iemand met dementie.

ZorgConnect Noord- en Midden-Limburg

Om goede ouderenzorg ook de komende jaren te blijven garanderen hebben wij, de zorgorganisaties van Noord- en Midden-Limburg, de handen ineengeslagen. Om te anticiperen op de huidige ontwikkelingen moeten we namelijk samenwerken. Ons doel is om gezamenlijk de ouderenzorg zichtbaar te verbeteren en voor te bereiden op de toekomst.

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.