Behoud van personeel: jongeren vormen cruciale schakel

De vergrijzing is in volle gang en de vraag naar zorg neemt toe. De ouderenzorg staat tegelijkertijd voor een grote uitdaging: hoe behoud je gekwalificeerd personeel? Onderzoek toont aan dat het verzuim en verloop onder jongeren hoger is dan in andere leeftijdscategorieën. Aanleiding genoeg om een aanpak te ontwikkelen die zich specifiek richt op de doelgroep jongeren.

Het is daarom van belang om inzichten te verkrijgen in deze specifieke doelgroep. Niet alleen om effectieve strategieën te ontwikkelen die de uitstroom verminderen, maar ook jongeren aantrekken tot een carrière in de ouderenzorg. Om te voorkomen dat we gaan invullen wat van belang is voor deze doelgroep, gaat de projectgroep met deze doelgroep in gesprek. Centraal staat het ophalen wat deze doelgroep écht nodig heeft, waar ze op vastlopen en wat hen drijft. 

Inzicht verkrijgen en in gesprek gaan
De eerste stap in het verkrijgen van inzicht is een enquête die verstuurd is binnen de deelnemende organisaties. In deze enquête stellen we vragen over de voorwaarden, inwerkperiode, veiligheid, werkdruk en doorgroeimogelijkheden.  

Tijdens een nader te plannen live event gaan we in gesprek met een groep jongeren. In de enquête kunnen respondenten aangeven of ze hierbij aanwezig willen zijn. Tijdens dit event gaan we in gesprek over de thema’s en antwoorden uit de enquête.

Op deze manier verzamelen we waardevolle input over uitdagingen, verwachtingen en motivaties van deze doelgroep. Deze input zetten we in voor HR-beleid en interventies. Ook willen we vanuit het thema behoud jongeren een stem geven zodat ze zich gehoord voelen en onderling erkenning vinden.

Meedenken?
Wil je meedenken of ken je iemand die mee wil denken? Neem contact op met Dion Spoler via d.spoler@rocgilde.nl 

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.