Schrijf je in! Voor hét regiocongres Wet zorg & dwang - 7 november

ZorgConnect
Noord- en Midden-Limburg

Samen bouwen aan goede ouderenzorg

Om goede ouderenzorg ook de komende jaren te blijven garanderen hebben we de handen ineengeslagen. Om te anticiperen op de huidige ontwikkelingen moeten we namelijk samenwerken. Ons doel is om gezamenlijk de ouderenzorg zichtbaar te verbeteren en voor te bereiden op de toekomst.

Onze activiteiten

In onderstaande kalender vind je de activiteiten die (binnen de thema’s) worden georganiseerd. In de meeste gevallen is een activiteit bedoeld voor medewerkers van de aangesloten ouderenzorgorganisaties. Klik op de activiteit voor meer informatie. 

Leerfestival voor werkbegeleiders
Leerfestival voor werkbegeleiders
Masterclasses onboarding
Leerfestival voor opleiders
Innoveren vanuit behoefte
Geannuleerd: Generatietheater
Webinar: de VVT Tool en haar nieuwste functies
Webinar 'Ook in de VVT grip op capaciteit' tijdens de Slimme Zorg Estafette
Generatiemanagement bij de Slimme Zorg Estafette
Project Fieldlabs bij Slimme Zorg Estafette
Slimme Zorg Estafette regio zuid
Generatietheater - NIEUWE DATUM!
Generatietheater - tweede editie
Leerfestival
Dialoogsessie generatie-mangement HR en ICT
Pop-up tour: Land van Horne Mariënburght in Budel
Pop-up tour: Vincent dePaul in Panningen
Innovatietafel 'Kennisdeling slimme incontitentie-materiaal'
Slimme Zorg Estafette Zuid
SZE webinar ZorgConnect's Innovatheek
SZE webinar slim incontinentiemateriaal
Lezing psychofarmaca buiten richtlijn en psychosociale interventies
Kick-off bijeenkomst 'consultatie en diagnose op afstand'
Dag van de Zorg
Vervolg-bijeenkomst 'consultatie en diagnose op afstand'
Vervolg-bijeenkomst 'consultatie en diagnose op afstand'
Vervolg-bijeenkomst 'consultatie en diagnose op afstand'
Vervolg-bijeenkomst 'consultatie en diagnose op afstand'
Vervolg-bijeenkomst 'consultatie en diagnose op afstand'
Pop-up tour bij Proteion in de Kreppel
Pop-up tour bij Proteion in Roncalli
Presentatie doorontwikkeling Ximius
Scholing IBS in Weert bij Martinus zorgplein
Scholing IBS in Weert bij Martinus zorgplein
Inspiratiesessie 'Het Potentieel Pakken'
Het Leerfestival 2024
Start augmented reality - Innovatie
Kick-off digitale hulpmiddelen - innovatie
Hét regiocongres Wzd

Onze projecten

Onderstaand vind je de meest actuele projecten waaraan we op dit moment werken of die zijn afgerond. Klik op de blokken voor meer informatie over de projecten.

  • Innovatie ·

VR Bieb

Door middel van Virtual Reality (VR) en 360° video’s kunnen lastige beroepssituaties worden gesimuleerd. Hierdoor kan de gebruiker zich op een veilige manier voorbereiden op het toepassen van (nieuwe) competenties in de beroepspraktijk.
  • Projecten ·

Wet Zorg en Dwang in de eerstelijnszorg

In navolging op de praktijktuinen is in Noord- en Midden-Limburg gestart met het project ‘Wet Zorg en Dwang in de eerstelijnszorg’; Vrijheid is van levensbelang! Met dit project brengen we tot eind 2024 onvrijwillige zorg verder onder de aandacht te in de eerste lijn.
  • Projecten ·

Instructievideo’s WZD-maatregel

Een Wet zorg en dwang-maatregel aanmaken in Ons Dossier. Een maatregel wordt enkel aangemaakt als ernstig nadeel voor de cliënt alleen door onvrijwillige zorg afgewend kan worden. De maatregel wordt altijd beoordeeld door de WZD-functionaris.
  • Gezond Plannen & Roosteren ·

Van jaarplan tot optimaal dienstrooster

Deelnemende ouderenzorgorganisaties hebben middels werksessies ‘Strategische Personeelsplanning (SPP’) een analyse gemaakt voor de komende drie tot vijf jaar; hoe ziet de personele bezetting er over drie, vier of vijf jaar uit? En welke (interne en externe) factoren hebben invloed op de planning?

ZorgConnect Noord- en Midden-Limburg

Om goede ouderenzorg ook de komende jaren te blijven garanderen hebben wij, de zorgorganisaties van Noord- en Midden-Limburg, de handen ineengeslagen. Om te anticiperen op de huidige ontwikkelingen moeten we namelijk samenwerken. Ons doel is om gezamenlijk de ouderenzorg zichtbaar te verbeteren en voor te bereiden op de toekomst.

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.