Innovatie

De arbeidsmarkt staat op spanning. Ook in de zorg is deze spanning voelbaar, waardoor er bijvoorbeeld problemen ontstaan in de doorstroom van cliënten.

Om de problemen op te lossen, zullen wij met innovaties moeten komen. Door slimme oplossingen te bedenken en techniek te verbinden aan het bieden van goede zorg creëren wij meer efficiëntie in de ouderenzorg.

Innoveren is cruciaal

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Binnen de actielijn Innovatie bedenkt en ontwikkelt een team innovatieve projecten voor toekomstbestendige ouderenzorg. 

Innovatieambassadeurs

Binnen project Fieldlabs is een belangrijke rol weggelegd voor de “innovatieambassadeurs”. De innovatieambassadeur is een medewerker die in het primaire proces van de organisaties werkt of daar nauw bij betrokken is.

Vier innovatieambassadeurs (werkzaam bij De Zorggroep, Proteion en Land van Horne) hebben in het voorjaar van 2022 de cursus tot innovatieambassadeur gevolgd en succesvol afgesloten bij Gilde opleidingen. Tijdens deze cursus hebben de innovatieambassadeurs kennis opgedaan en tools ontvangen om hun rol in de praktijk goed te kunnen uitvoeren.

De innovatieambassadeurs vervullen o.a. een rol bij de implementatie van het online platform, de pop-up tour en de begeleiding van teams bij experimenten en pilots. Het online platform bestaat uit een uitleenservice waar professionals innovaties kunnen “lenen”. Daarnaast worden op het online platform resultaten en ervaringen gedeeld over experimenten en pilots.

Middels enkele vlogs stellen zij zichzelf voor en vertellen ze meer over hun werkzaamheden. 

Vlog I: Tom en Elle stellen zich voor

Vlog V: Linda Berghs en Andy Vrolijkx vertellen over hun rol als innovatieambassadeur

Vlog II: Tom en Elle nemen je mee tijdens de Pop-up tour Fieldlab

Vlog VI: Innovatieambassadeur Andy vertelt over de pilot slim incontinentiemateriaal

Vlog III: Innovatieambassadeur Anouk Rutten stelt zich voor

Vlog VII: Update over de pilot slim incontinentiemateriaal

Vlog IV: Maak kennis met innovatieambassadeur Sacha Wijnands

Projecten

De actielijn innovatie bestaat uit een drietal projecten.
Al deze projecten dragen bij aan het creëren van meer efficiëntie in de ouderenzorg en het verbeteren van het leerklimaat

  • Innovatie ·

Fieldlabs innovatieroute

Fieldlabs is een innovatienetwerk waarin zorgorganisaties in de regio Noord- en Midden-Limburg van elkaar kunnen leren én samen innovatieve oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren. Het netwerk volgt binnen Fieldlabs de innovatieroute; een stappenplan om gezamenlijk te kunnen innoveren.
Alle projecten zijn geladen
Geen projecten om te laden

Factsheets

Met regelmaat evalueren we onze projecten, we vatten onze bevindingen samen in factsheets:

Factsheet De Slimme Bril (aug 2021)
Factsheet Digitaal Vaardig (sept 2021)
Factsheet Fieldlabs (aug 2021)

ZorgConnect Noord- en Midden-Limburg

Om goede ouderenzorg ook de komende jaren te blijven garanderen hebben wij, de zorgorganisaties van Noord- en Midden-Limburg, de handen ineengeslagen. Om te anticiperen op de huidige ontwikkelingen moeten we namelijk samenwerken. Ons doel is om gezamenlijk de ouderenzorg zichtbaar te verbeteren en voor te bereiden op de toekomst.