VR Bieb

Door middel van Virtual Reality (VR) en 360° video’s kunnen lastige beroepssituaties worden gesimuleerd. Hierdoor kan de gebruiker zich op een veilige manier voorbereiden op het toepassen van (nieuwe) competenties in de beroepspraktijk. Door deze interactieve manier van trainen waant de zorgmedewerker zich écht als onderdeel van het scenarioverhaal. Dit past ook binnen de flexibilisering van het opleidingsaanbod door het op maat en ‘just in time’ voorbereiden van professionals op een beroeps specifieke context.
De VR bieb is een schaalbare VR bibliotheek. In deze bibliotheek zijn op dit moment 15 scenario’s beschikbaar die de gebruiker kan doorlopen. Deze scenario’s variëren van conflicthantering tot het omgaan met slikproblemen en infectiepreventie. De 15 scenario’s zijn ontwikkeld door verschillende zorgorganisaties. Dat is ook de kracht van de VR-bieb; elk ontwikkeld scenario is voor alle gebruikers binnen de zorgorganisaties beschikbaar. Er zijn voor het gebruik van de VR bieb geen controllers nodig, maar er wordt gebruik gemaakt van “eye-tracking”. Dit maakt het gebruik van de VR-bieb eenvoudig toegankelijk en “plug and play”.
De VR-bieb maakt ons immers minder afhankelijk wanneer, waar en hoe frequent een bepaalde situatie zich in de praktijk voordoet.

De volgende doelstellingen worden met het gebruik van de VR nagestreefd:

  • Medewerkers en opleidingsprofessionals kennis laten maken met VR;
  • Anders organiseren van opleidingstrajecten.


De scenario’s zijn te bekijken via de website van de VR-bieb: https://vrbieb.nl

Into D’mentia

Into D’mentia heeft als missie om in de maatschappij meer begrip en inlevingsvermogen rondom dementie te creëren en de kwaliteit van leven te vergroten. Een zorgtaak kan immers kwalitatief beter worden ingevuld en opgebracht vanuit begrip en inlevingsvermogen. Into D’mentia richt zich op mantelzorgers, zorgprofessionals en de dementievriendelijke samenleving.
Into D’mentia ontwikkelt trainingen vanuit de overtuiging dat een beter begrip van het ziektebeeld van dementie, de relatie tussen de verzorgende en de persoon met dementie direct verbetert en verdiept.
Binnen ZorgConnect wordt gebruik gemaakt van de film van Into D’mentia en de twee VR-scenarios. Deze scenario’s worden ingezet bij verschillende doelgroepen. Denk hierbij aan zorgprofessionals, vrijwilligers, mantelzorgers en ondernemers. Ook wordt binnen dit project onderzoek gedaan naar de ervaringen van de deelnemers. Deze worden middels interviews in kaart gebracht.

Meer informatie?

Klik hier voor de terugblik van de VR inspiratiesessie bij Beek en Bos.
Klik hier voor de eerste VR-training van Into D’mentia.

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.