Eerste VR-training Into D’mentia

Op maandag 17 april hebben medewerkers van Beek en Bos, Vincent Depaul, De Zorggroep, Sint Jozef wonen en zorg en La Providence de eerste VR-training gehad van Into D’mentia. De training stond in het teken van het scenario “het bedreigde IK”. Dit scenario toont een simulatie van de wereld van een persoon met beginnende dementie.

Into D’mentia heeft als missie om in de maatschappij meer begrip en inlevingsvermogen rondom dementie te creëren en de kwaliteit van leven te vergroten. Een zorgtaak kan immers kwalitatief beter worden ingevuld en worden opgebracht vanuit begrip en inlevingsvermogen. IntoDmentia richt zich op mantelzorgers, zorgprofessionals en de dementievriendelijke samenleving.

Into D’mentia ontwikkelt trainingen vanuit de overtuiging dat een beter begrip van het ziektebeeld van dementie, de relatie tussen de verzorgende en de persoon met dementie direct verbetert en verdiept.

De simulatietraining neemt je mee in de leefwereld van een persoon met dementie: als je zelf ervaart hoe het is om met dementie te leven, snap je het beter, toon je meer begrip, ervaar je de zorg als minder zwaar…en kun je betere zorg leveren. 

 

Door het interactieve karakter van de training wordt de belevingswaarde vergroot ten opzichte van een VR-film. In de VR-wereld zweven herinneringen als beelden om je heen en wordt je als ‘speler’ écht onderdeel van het verhaal door de dagelijkse dingen die je doet.

De innerlijke stem die je hoort reageert op jouw handelingen met en vanuit de gedachten van iemand met dementie. Dankzij de combinatie van interactie en verhalend beleven, en door de verwisseling van perspectief voor de speler, kunnen spelers een authentiek gevoel krijgen hoe confronterend het is om door dementie je grip op de wereld te verliezen. 

Een beleving die veel vragen kan wegnemen en de empathie voor iemand met dementie kan vergroten.

Naast de VR-ervaring heeft begeleidster Corrie Aarts de deelnemers meegenomen in o.a. de presentiebenadering, communicatie en het belang van implementatie.

De organisaties gaan nu nadenken over hoe zij de VR-belevenis willen inzetten in hun eigen organisatie. Ook zal gewerkt worden aan een voorstel om de ervaringen van de deelnemers in kaart te gaan brengen. 

De presentiebenadering is gericht op het onwikkelen van een relatie tussen cliënten en hulpverleners. Met de presentiebenadering kun je als begeleider samen met andere hulpverleners en cliënten zorg afstemmen en laten aansluiten bij de zorgvraag van cliënten.

Over zes weken vindt de eerste kennisdelingsbijeenkomst plaats waarin de deelnemers hun plannen en/of eerste ervaringen gaan uitwisselen met elkaar. Daarnaast zullen de deelnemers in deze bijeenkomst worden getraind in het tweede scenario van Into D’mentia: “het verdwaalde IK”.

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.