Kick-off ‘consultatie en diagnose op afstand’

Ouderenzorgorganisaties aangesloten bij ZorgConnect Noord- en Midden-Limburg hebben de gezamenlijke wens uitgesproken om aan de slag te gaan met consultatie en diagnose op afstand met de Specialist Ouderenzorg, huisarts, verpleegkundig specialist en verpleegkundigen.

Kick off bijeenkomst

Om dit te organiseren is een kick-off bijeenkomst gepland op 11 mei 2023 van 13.00 tot 15.00 uur. De bijeenkomst is enkel voor medewerkers van de aangesloten organisaties en uitgenodigd (per organisatie) zijn:

  • Een SO/ huisarts met wie samengewerkt wordt;
  • Een VS/ Vpk die op dit moment nauw betrokken is in de samenwerking met de SO en/ of huisarts en bv betrokken is bij de visites en multidisciplinaire overleggen;
  • Deelnemers van de actielijn Innovatie.

Voor Vincent Depaul, La Providence en St Jozef is ook iemand vanuit de leiding/ management/ bestuur van harte uitgenodigd!

Behoeften en prioriteiten

Tijdens de kick-off zal er samen op zoek gegaan worden naar ieders behoefte op het gebied van consultatie en diagnose op afstand.

Wat is diagnose en consultatie op afstand eigenlijk? Welke contactmomenten hebben de SO/ huisarts/ VS/ vpk met elkaar en waar kan diagnose en consultatie en diagnose op afstand helpend zijn?

Vervolgens gaan we met elkaar prioriteren met welke onderdelen we als eerste aan de slag willen gaan. Ook volgt er praktische informatie over de wijze waarop het project wordt vormgegeven en wat daarbij van eenieder die deel wil nemen verwacht wordt.

Vervolg-bijeenkomsten

Omdat de agenda’s snel vol lopen, zijn er voor de zomer alvast een tweetal vervolg-bijeenkomsten gepland met de professionals vanuit de verschillende organisaties (de deelnemers van de kick-off, zonder de collega’s van de actielijn). Deze staan gepland op 25 mei en 22 juni, beiden ook van 13-15 uur

De locaties worden t.z.t. bekendgemaakt. Aanmelding verloopt via de contacpersonen per organisatie. Heb je geen bericht ontvangen of weet je niet wie jouw contactpersoon is, stuur ons dan een mail. Dan brengen wij je in contact. 

 

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.