Schrijf je in! Voor hét regiocongres Wet zorg & dwang - 7 november

Categorie: Innovatie

Oudere mevrouw aan het beeldbellen voor zorg. Tussendoor aan de telefoon.
  • Innovatie ·

Kick-off ‘Anders werken en zorgen met digitale hulpmiddelen’

Op donderdag 11 april vond de aftrapbijeenkomst voor het project ‘Anders werken en zorgen met digitale hulpmiddelen’ plaats. Innovatieambassadeurs en (zorg)medewerkers van Beek & Bos, De Zorggroep, Land van Horne, Proteion en Sint Jozef gaan binnen dit project aan de slag met het gezamenlijk implementeren en opschalen van bewezen zorgtechnologieën.
  • Innovatie ·

ZorgConnect’s Innovatheek in 2023

Vorig jaar heeft ZorgConnect een eigen online platform gelanceerd genaamd ZorgConnect’s Innovatheek. Hier staat het delen van kennis, zorgtechnologie en innovatie centraal. Een unieke samenwerking op innovatief gebied voor de bij ZorgConnect aangesloten organisaties.
  • Innovatie ·

Actielijn Innovatie in 2024

De innovatie-actielijn is hard bezig om dit jaar vier verschillende thema's te implementeren, gebaseerd op het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) en het Integraal Zorgakkoord (IZA).
  • Innovatie ·

Veilig digitaal werken: voor jezelf, de organisatie en de cliënt

In een wereld die steeds digitaler wordt, kan de zorg niet achterblijven. Toch wijst onderzoek uit dat ongeveer een vijfde van de zorgprofessionals een digitale starter is. In het begin van 2023 zijn er een negental e-modules ontwikkeld die ervoor zorgen dat de zorgprofessional zijn kennis over digitaal werken kan uitbreiden.
  • Innovatie ·

Factsheet Marktverkenning slim Incontinentiemateriaal

Het leveren van goede incontinentiezorg is voor elke zorgorganisatie belangrijk. Om dit te optimaliseren en te verbeteren (ook gezien de zorgzwaarte waar de zorgmedewerkers mee te maken krijgen) is besloten om een reeks experimenten te starten met slim incontinentiemateriaal.
Alles is geladen
Geen items om te laden

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.