Schrijf je in! Voor hét regiocongres Wet zorg & dwang - 7 november

ZorgConnect’s Innovatheek voor goede zorg

Sinds de lancering van ZorgConnect’s Innovatheek is Janne Hermans, ZorgConnect’s innovatieambassadeur namens Sint Jozef wonen en zorg, actief betrokken en gedreven. Dat heeft haar de titel van meest actieve lener opgeleverd. We gingen met haar in gesprek om meer te weten te komen over het succes van ZorgConnect’s Innovatheek en haar rol als ambassadeur voor Sint Jozef.

“Ik was meteen enthousiast. Ik heb samen met collega’s van ZorgConnect nagedacht over het breed scala aan innovatieve producten en wilde natuurlijk alles meteen uittesten en ontdekken.” ZorgConnect’s Innovatheek is een online platform met een uitleenservice om makkelijk en snel zorgproducten en zorgtechnologieën te kunnen lenen en testen, om deze vervolgens in te kunnen zetten.

Janne werkt actief samen met de innovatieambassadeurs van Sint Jozef. “We hebben een intramurale en een extramurale innovatieambassadeur. Zij zijn de ogen en oren op de werkvloer.” Hierdoor is Janne in staat om de behoeften, kansen en uitdagingen te identificeren en hierop in te spelen met passende innovatieve producten. “We kijken écht vanuit de uitdagingen en kansen die we zien. Waar ligt de vraag of de behoefte van cliënten, bewoners of gasten? En wat zou hiervoor een innovatieve oplossing kunnen zijn?’’

“Vervolgens bekijk ik de innovatheek en leen ik het passende product. We testen het product uit en evalueren met de betrokken collega’s en innovatieambassadeurs of we het product gaan aanschaffen.” Een met succes geïntroduceerd product is de Somnox 2, een slaaprobot dat door het voelen en volgen van rustgevende ademhaling helpt om sneller (terug) in slaap te vallen. Dit zorgt ervoor dat veel van onze bewoners beter slapen. “De Somnox 2 komt niet alleen de bewoners ten goede, maar ook onze (zorg)medewerker heeft hier voordeel bij. De bewoners slapen in vele gevallen beter met alle positieve gevolgen van dien. Ook de nacht- en ochtenddienst heeft hier voordeel bij: de bewoner wordt in de nacht minder vaak wakker en is daardoor beter uitgerust in de ochtend. Er is in vele gevallen een stabieler dag- en nachtritme.”

Recentelijk heeft Sint Jozef een eigen assortiment aan innovatieve producten, mede dankzij de ondersteuning van ZorgConnect. “Dit stelt ons in staat om efficiënter te werken en de producten direct beschikbaar te hebben op de werkvloer,” legt Janne uit. “Onze meest geleende producten hebben we nu in eigen bezit zoals een tweede Somnox 2 en de InmuRELAX. Dat is ideaal!”

Voordeel van innovatie in de zorg

Voor Janne is innovatie niet alleen interessant, maar ook noodzakelijk om te kunnen omgaan met uitdagingen zoals de vergrijzing en het personeelstekort in de zorgsector. Door innovatie kunnen zorgorganisaties blijven voldoen aan de behoeften van hun cliënten. “Innovatie helpt ons om goede zorg te blijven leveren, zelfs in een snel veranderende omgeving.” 

Het delen van ervaringen en informatie met andere zorgorganisaties via ZorgConnect’s Innovatheek heeft ook bijgedragen aan het succes. “We kunnen effectief gebruikmaken van innovatieve producten. Door kennis te delen en ervaringen uit te wisselen, leren we van elkaars successen en pogingen daartoe. Door samen te werken en feedback te geven, bouwen alle zorgorganisaties vertrouwen op in elkaar en in de (geleende) producten.”

Voor de toekomst ziet Janne mogelijkheden om ZorgConnect’s Innovatheek verder uit te breiden en het assortiment aan te passen aan veranderende behoeften en ontwikkelingen in de zorgsector. Haar doel blijft hetzelfde: het behouden van de goede zorg en welzijn voor cliënten, bewoners en gasten met behulp van innovatieve producten en oplossingen.

Door ZorgConnect’s Innovatheek kun je als kleine zorgorganisatie nóg meer betekenen voor de goede zorg met de inzet van innovatie producten. De innovatieve samenwerking tussen de zorgorganisaties draagt bij aan het bouwen aan goede ouderenzorg.

Benieuwd naar ZorgConnect’s Innovatheek? Bekijk de uitleenservice hier.

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.