Category: Nieuws

  • Leerklimaat & Praktijkbegeleiding ·

De derde editie van het Leerfestival

Na twee succesvolle edities heeft het leerfestival op 21 september nog eens plaatsgevonden! De derde editie stond in het teken van verbinding tussen het onderwijs en het opleiden in de praktijk. Het festival was dan ook toegankelijk voor docenten, werkbegeleiders en leidinggevenden. Het leerfestival had als doel een prettig en actief leerklimaat te realiseren voor de studenten zodat zij meer aansluiting vinden met de theorie.
  • Innovatie ·

Veilig digitaal werken: voor jezelf, de organisatie en de cliënt

In een wereld die steeds digitaler wordt, kan de zorg niet achterblijven. Toch wijst onderzoek uit dat ongeveer een vijfde van de zorgprofessionals een digitale starter is. In het begin van 2023 zijn er een negental e-modules ontwikkeld die ervoor zorgen dat de zorgprofessional zijn kennis over digitaal werken kan uitbreiden.
  • Nieuws ·

Samenwerking met Sint Jozef: een begrip in Meijel en omstreken

ZorgConnect is een collectief van zeven samenwerkende ouderenorganisaties met als doel om ouderenzorg, met zijn uitdagingen op onder andere het gebied van personele bezetting, klaar te stomen voor de toekomst. Zo kunnen we kwalitatief goede ouderenzorg blijven waarborgen. Graag stellen we deze zeven zorgorganisaties aan jullie voor.
  • Nieuws ·

Met De Zorggroep komt ZorgConnect verder dan alleen

ZorgConnect is een collectief van zeven samenwerkende ouderenorganisaties met als doel om ouderenzorg, met zijn uitdagingen op onder andere het gebied van personele bezetting, klaar te stomen voor de toekomst. Zo kunnen we kwalitatief goede ouderenzorg blijven waarborgen. Graag stellen we deze zeven zorgorganisaties aan jullie voor.
  • Gespecialiseerde Zorg ·

Positieve beoordeling voor IEP Venray (De Zorggroep)

Op maandag 10 juli vond een visitatie op het IEP* in Venray plaats. De expertise van De Zorggroep op het gebied van dementie met zeer ernstig probleemgedrag (D-Zep) werd getoetst om te beoordelen of het IEP een Regionaal Expertise Centrum (REC) en een Doelgroep Expertise Centrum (DEC) kan worden. En er is goed nieuws; een positieve beoordeling volgde van de visitatiecommissie! 
Alles is geladen
Geen items om te laden

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.