ZorgConnect’s Innovatheek in 2023

Vorig jaar heeft ZorgConnect een eigen online platform genaamd ZorgConnect’s Innovatheek. Hier staat het delen van kennis, zorgtechnologie en innovatie centraal. Een unieke samenwerking op innovatief gebied voor de bij ZorgConnect aangesloten organisaties.

Factsheet ZorgConnect's Innovatheek 2023

Zorgprofessionals van aangesloten ouderenzorgorganisaties kunnen kosteloos producten lenen bij ZorgConnect’s Innovatheek. Op twee locaties in Venlo (De Zorggroep) en Roermond (living lab) is een magazijn gerealiseerd met beschikbare zorgtechnologieën en innovatieve producten. We hebben onderzocht welk succes de ZorgConnect’s Innovatheek heeft opgeleverd in de periode eind februari tot en met december 2023.

Ontdek in de onderstaande factsheet statistieken zoals het aantal bezoekers, paginaweergaven, boekingen en het aantal geleende producten per gebruiker van ZorgConnect’s Innovatheek. Naast deze cijfers hebben we onderzocht welke 10 hulpmiddelen van de Innovatheek het meest geleend zijn.

Interview met Janne Hermans, innovatieambassadeur namens Sint Jozef

We gingen met Janne in gesprek over het succes van ZorgConnect’s Innovatheek en haar rol als ambassadeur voor Sint Jozef. Voor Janne is innovatie noodzakelijk om te kunnen omgaan met uitdagingen zoals vergrijzing en personeelstekort in de zorgsector. “Innovatie helpt ons om goede zorg te blijven leveren, zelfs in een snel veranderende omgeving.”

Door ZorgConnect’s Innovatheek kun je als kleine zorgorganisatie nóg meer betekenen voor de goede zorg met de inzet van innovatie producten. De innovatieve samenwerking tussen de zorgorganisaties draagt bij aan het bouwen aan goede ouderenzorg, aldus Janne. Lees het hele interview hier.

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.