• Home
  • Uitleenservice voor digitale hulpmiddelen

ZorgConnect's Innovatheek

ZorgConnect heeft een eigen online platform genaamd ZorgConnect’s Innovatheek. Hier staat het delen van kennis, zorgtechnologie en innovatie centraal. Een unieke samenwerking op innovatief gebied voor de bij ZorgConnect aangesloten organisaties. 

Uitleenservice voor digitale hulpmiddelen

Zorgprofessionals van aangesloten ouderenzorgorganisaties kunnen kostenloos producten lenen bij ZorgConnect’s Innovatheek. Op twee locaties in Venlo (De Zorggroep) en Roermond (living lab) is een magazijn gerealiseerd met beschikbare zorgtechnologieën en innovatieve producten. Bij het ophalen van het product, krijg je uitleg over het product zodat het op de juiste manier ingezet wordt.

Wil je graag een product lenen? Er is een breed aanbod op het gebied van communicatie, veiligheid, welzijn en zelfredzaamheid. Kijk snel op het platform welke producten er beschikbaar zijn. Deel vervolgens jouw ervaring met dit product zodat je collega’s uit de regio helpt de juiste keuzes te maken!

ZorgConnect's Innovatheek in de toekomst

Om up to date te blijven breiden wij ons assortiment met regelmaat uit. We zijn continu op zoek naar interessante producten en technologieën om toe te voegen aan de uitleenservice. Mis je iets in Zorgconnect’s Innovatheek? Gebruik het ‘product-tip’ formulier op het platform om dit aan ons door te geven. 

Alle organisaties liggen op minder dan 30 km afstand van de magazijnlocaties Living Lab en Innovatheek.

Heb je vragen? Neem contact op via fieldlabs@zorgconnectlimburg.nl.

Populaire producten

Meer informatie volgt snel!

Factsheets

Met regelmaat evalueren we onze projecten, we vatten onze bevindingen samen in factsheets. Deze verschijnen binnenkort op deze pagina!

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.