Ontdek onvrijwillige zorg: ervaar het zelf!

Het vergroten van bewustwording rondom onvrijwillige zorg staat centraal in de workshop “Onvrijwillige zorg, ervaar het maar!” Ieder individu heeft het recht om in vrijheid te leven en eigen keuzes te maken, inclusief mensen met dementie. Dit is het doel van de actielijn Wet Zorg en Dwang, die zich richt op zowel de intramurale als extramurale setting, aangezien de Wet Zorg en Dwang cliëntvolgend is.

Belangrijke informatie over de workshop:

  • Op aanvraag beschikbaar;
  • Verschillende locaties in Noord- en Midden-Limburg;
  • Duur van één uur;
  • Praktische handvatten voor toepassing in de praktijk;
  • Voor medewerkers die werken in de intramurale of extramurale setting.

Het is erkend dat mensen met dementie, hersenletsel of een gelijkgestelde aandoening soms onbedoeld worden beperkt, wat hun vrijheid schaadt. Dit gebeurt vaak onder het mom van veiligheid of uit gewoonte. Om de voortdurende inzet voor de vrijheid van patiënten te waarborgen, organiseert de actielijn Wet Zorg en Dwang de workshop “Onvrijwillige zorg, ervaar het maar!”

De workshop heeft tot doel bewustwording creëren over de balans tussen veiligheid en vrijheid, met nadruk op het voorkomen van onvrijwillige zorg. Het interactieve karakter zorgt ervoor dat deelnemers met elkaar in gesprek gaan over dit onderwerp. Doordat verschillende sketches worden uitgebeeld van dagelijkse praktijksituaties. Deelnemers krijgen ook de gelegenheid om onvrijwillige zorg te ervaren, wat begrip en inzicht bevordert. Daarnaast worden deelnemers uitgedaagd om hun kennis over onvrijwillige zorg te testen.

Interesse of meer informatie nodig? Stuur een e-mail naar wzdregioloket@dezorggroep.nl om de workshop aan te vragen of verdere informatie te verkrijgen!

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.