Verken ‘Amplitatief verzuim en magneet’ in deze inspirerende sessie!

De actielijn Behoud organiseert in samenwerking met Zorg aan Zet, Elco Schaufeli (3IHC) en Anne Smulders (Bloeij) een inspiratiesessie voor teamleiders en HR professionals op donderdag 6 juni van 14:30 tot 19:00 uur bij Hoeve Rosa in Sevenum. Zowel Elco als Anne zijn experts op het gebied van het helpen en versterken van medewerkers om in balans te blijven en de beste versie van zichzelf te worden. Klik hieronder voor meer informatie over de inspiratiesessie en om je aan te melden.

Aanmelden voor de inspiratiesessie

Lees meer informatie over wat je kunt verwachten, de sprekers: Elco Schaufeli (3IHC) en Anne Smulders (Bloeij) en het ‘magneet denken’ en meld je aan!

Let op: meld je voor 29 mei nog aan om het energiekompas in te vullen voorafgaand aan de inspiratiesessie! 

In deze sessie ga je een mooie inkijk krijgen in het theoretisch kader van magneet denken, maar bovenal inzicht in je eigen mentale energie balans en hoe jij als leidinggevende of HR professional hiermee impact kunt maken in de dagelijkse praktijk.

De inspiratiesessie bestaat uit twee onderdelen:

  1. Mentale energie
    Elco Schaufeli neemt ons mee in de theorie van het ‘magneet denken’. Door middel van de theorie krijg je meer inzichten als leidinggevende hoe je hiermee om kunt gaan. Wat houdt het ‘magneet denken’ in, hoe zorg je voor meer bevlogenheid, een lagere werkdruk en minder werkstress? Wat zijn mogelijke oorzaken en gevolgen hiervan? Deze onderwerpen komen allemaal aan bod.
  2. Impact hebben in de praktijk
    Wat kun je als leidinggevende nu doen om jouw medewerkers in balans te houden én hoe handel je zodat je keuzes maakt die helpend zijn? Anne Smulders van Bloeij neemt ons mee in de praktijk door verschillende onderdelen aan bod te laten komen, gericht op je relatie tot leiderschap, je eigen gedrag en invloed.

 

Let op: meld je voor 29 mei nog aan om het energiekompas voorafgaand aan de inspiratiesessie in te kunnen vullen.

Donderdag 6 juni van 14:30 tot 19:00 uur

Hoeve Rosa in Sevenum

Voor eten en drinken wordt gezorgd

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.