Kick-off ‘Anders werken en zorgen met digitale hulpmiddelen’

Op donderdag 11 april vond de aftrapbijeenkomst voor het project ‘Anders werken en zorgen met digitale hulpmiddelen’ plaats. Innovatieambassadeurs en (zorg)medewerkers van Beek & Bos, De Zorggroep, Land van Horne, Proteion en Sint Jozef gaan binnen dit project aan de slag met het gezamenlijk implementeren en opschalen van bewezen zorgtechnologieën. 

Tijdens deze kick-off lag de focus op het uitwisselen van ervaringen met de diverse zorgtechnologieën. Daarnaast werden de deelnemers uitgedaagd om de hulpmiddelen niet alleen vanuit hun eigen ‘zorg-bril’ te bekijken, maar ook vanuit het perspectief van bijvoorbeeld de cliënt of een verzekeraar. 

De inzichten uit deze werksessie leidden tot een gezamenlijke conclusie voor het vervolg. Beeldzorg en slim incontinentiemateriaal werden door alle aanwezigen gezien als hulpmiddelen met veel potentieel. Daarom wordt voor beiden een traject gestart om de inzet dan wel opschaling binnen de organisaties te waarborgen. Daarnaast bleek uit de ervaringen dat het implementeren van zorgtechnologieën in het algemeen tot nieuwe uitdagingen kan leiden. Ook op dit vlak gaan de deelnemers van én mét elkaar leren. 

Alle drie trajecten lopen gedurende de rest van het jaar. De opgedane inzichten worden daarna niet alleen intern, maar ook extern gedeeld. Benieuwd naar meer informatie over de digitale hulpmiddelen? Houd dan onze website in de gaten!

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.