Factsheet Marktverkenning slim Incontinentiemateriaal

Incontinentie betekent dat een persoon last heeft van onvrijwillig urineverlies. Dit komt veel voor bij ouderen. Naar schatting heeft zo’n 90% (Bron: henw.org) van verpleeghuisbewoners last van incontinentie. Veel verpleeghuisbewoners dragen daarom ook incontinentiemateriaal en hebben hulp nodig van zorgprofessionals bij de toiletgang of de verdroging. 

ZorgConnect

Binnen ZorgConnect werken we regionaal samen. Dit doen we met zorgorganisaties De Zorggroep, Proteion, Land van Horne, Beek en Bos, Sint Jozef, La Providence en Vincent Depaul. 

Het leveren van goede incontinentiezorg is voor elke zorgorganisatie belangrijk. Om dit te optimaliseren en te verbeteren is besloten om een reeks aan experimenten te starten met slim incontinentiemateriaal. Binnen deze experimenten worden ervaringen opgedaan met verschillende leveranciers van slim incontinentiemateriaal. Experimenten zijn uitgevoerd met de leveranciers TENA, Instantcare en WeSense binnen de zorgorganisaties De Zorggroep, Proteion en Beek en Bos. 

Resultaten van de inzet van slim incontinentiemateriaal zijn afhankelijk van allerlei factoren zoals: kwaliteit huidig continentiebeleid, context, zorgzwaarte, populatie etc. Resultaten kunnen daardoor per organisatie/locatie verschillen. 

Met regelmaat evalueren we onze projecten, we vatten onze bevindingen samen in factsheets. In het factsheet ‘Marktverkenning slim incontinentiemateriaal’ geven wij inzicht in de verschillende leveranciers en de ervaringen die opgedaan zijn. 

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.