Schrijf je in! Voor hét regiocongres Wet zorg & dwang - 7 november

  • Home
  • Nieuws
  • Behoud
  • Ontwikkelingen op organisatieniveau, geïnspireerd door generatiemanagement bij Vincent Depaul

Ontwikkelingen op organisatieniveau, geïnspireerd door generatiemanagement bij Vincent Depaul

Al twintig jaar onderzoekt dr. Aart Bontekoning de evolutionaire kracht van generatie diversiteit in organisaties. Zo is hij ook voor ZorgConnect aan de slag gegaan met generatie-onderzoek en het generatietheater om te laten zien hoe generatiediversiteit wordt ingezet. Hilarische, maar ook tenenkrommende en aangrijpende scenes, waaronder het sollicitatiegesprek, werden afgewisseld met korte introducties over generaties.

Het project generatiemanagement krijgt steeds vaker een vervolg in de praktijk bij de verschillende zorgorganisaties. Zo willen ze bij Vincent Depaul graag de opgedane inzichten in de praktijk brengen. Hoe kunnen ze verschillende generaties beter met elkaar verbinden en (daardoor) verrijken? Een proces dat samen met de medewerkers wordt aangevlogen. De coach organisatieontwikkeling en de personeelsadviseur faciliteren dit proces.

We spreken met Sylvia Meulensteen, bestuurder bij Vincent Depaul. Sylvia is sinds de start van ZorgConnect betrokken als lid van de stuurgroep. Van origine is Sylvia arts, met een specialisatie in Maatschappij en Gezondheid. Zodoende is ze bekend met zowel de werkzaamheden op ‘de vloer’ als het management binnen de zorg. Sylvia: ‘’Juist de verbinding en samenwerking binnen een organisatie vind ik interessant.“

Generatietheater bij Vincent Depaul

Voorafgaand aan het generatietheater heeft Dr. Aart Bontekoning interviews afgenomen met medewerkers van de verschillende ouderenzorgorganisaties; ‘”Dit was heel leuk gedaan met collega’s van verschillende leeftijden. De samenvatting was herkenbaar en is ook goed overgebracht op het toneel.’’

Het generatietheater was op veel fronten een feest der herkenning, vertelt Sylvia. Er waren echter ook voorbeelden waar ze zich bij Vincent Depaul niet in terug kunnen vinden. “De scene over solliciteren was heel zwart/ wit. Ook wel verbazingwekkend. Hier herken ik het sollicitatieproces van Vincent Depaul zeker niet in terug. Over andere organisaties kan ik niet oordelen” De ‘overdreven’ voorbeelden in zijn algemeenheid zetten Sylvia wel aan het denken; “Je wordt een grote spiegel voorgehouden, die best confronterend kan zijn.’’ 

Moment van actie

En die confrontatie heeft Sylvia omgezet in actie. ‘Samen met de personeelsadviseur zijn we aan de slag gegaan. Zij heeft een goed overzicht van de personele samenstelling, het strategische personeelsbeleid en is nauw betrokken geweest bij dit regionale project. Samen met haar, de leidinggevenden én de zorgmedewerkers kunnen we kijken welke stappen we kunnen zetten in het verbeteren van ons generatiemanagement.‘’

De voordelen van een kleinere organisatie is dat de communicatie op en tussen meerdere lagen wat sneller verloopt. ‘’Aan de voorkant houden we het gesprek heel open, want het is een samenspel van de OR, personeelszaken en leidinggevenden, maar zeker ook de teams zelf.’’ Aldus Sylvia. Dit maakt dat sommige zaken makkelijker bespreekbaar zijn, maar soms lopen we daardoor juist ook tegen uitdagingen aan. ‘’Wat het juist makkelijker maakt is dat je elkaar snel ontmoet en zo ook dingen sneller bespreekbaar kunt maken.’’

Coach organisatieontwikkeling

Bij zorgcentrum Vincent Depaul heerst een echte en ook letterlijke familiecultuur. Het is een kleine, platte organisatie waar mensen werken die elkaar ook  in de privésfeer tegenkomen. Hierdoor zijn sommige onderdelen van het generatietheater extra herkenbaar, maar anderen ook totaal niet. Wat volgens Sylvia echt herkenbaar was is, hoe er op de werkvloer duidelijk anders met elkaar (tussen de verschillende generaties) wordt omgegaan en gecommuniceerd t.o.v. hoe men dat thuis doet. Dat is niet per definitie een verkeerde eigenschap, maar het is wel goed om hier bewust van te zijn.  

Toch vindt Sylvia het belangrijk ook de dialoog over respectvol samenwerken tussen de verschillende generaties binnen de organisatie te stimuleren. “Generatiemanagement” is deels een cultuurverandering en vraagt tijd en aandacht. Bij Vincent Depaul werken we daarom sinds twee jaar naast de personeelsadviseur ook met een coach organisatieontwikkeling. Met behulp van deze coach kunnen we verstoringen en signalen niet alleen oppikken, maar ook aanpakken. Zeker bij veranderingen is die aandacht bitter noodzakelijk.”

Vervolg

De eerste fase van organisatieontwikkeling en -verandering bij Vincent Depaul is ingezet en vraagt nu aandacht voor implementatie. “Waardering geven, krijgen en dus ook écht een team vormen.” Bij Vincent Depaul zijn ze aan de slag met het vertalen van de theorie naar de praktijk.

Meer lezen

Eerder gingen we al in op de workshop ‘Generaties op de werkvloer’  tijdens het leerfestival voor werkbegeleiders. Tijdens deze workshop heeft Cindy Geraets, projectleider Leren en Ontwikkelen binnen De Zorggroep, de deelnemers meegenomen in de uitkomsten van het generatieonderzoek; Wat is een generatie? Welke generaties vind je op de werkvloer? Waar staan de generaties voor? Op welke wijze vernieuwen generaties de manier van samenwerken? En tot slot; hoe herken je verouderde samenwerkingsprocessen? Lees hier wat deze workshop heeft teweeggebracht op de werkvloer.

Ook zijn Gilde Opleidingen en zorgcentrum Vincent Depaul aan de slag gegaan met hun sollicitatieproces in vervolg op het generatietheater. We spreken met Saskia Heijthuijsen, bestuurssecretaris bij zorgcentrum Vincent Depaul. Ook Elke Heijligers sluit aan Elke is onderwijskundige bij Gilde Opleidingen. Bij Gilde Opleidingen zijn ze gestart met speeddates met potentiële collega’s en bij Vincent Depaul kwam de ‘praatpot’ op tafel. Lees hier wat deze vernieuwde sollicitatieprocedures teweeg hebben gebracht op de werkvloer.

Over ZorgConnect

ZorgConnect Limburg is een uniek samenwerkingsverband van zeven Noord- en Midden-Limburgse Ouderenzorgorganisaties. Doel is goede ouderenzorg in Noord- en Midden-Limburg te blijven garanderen. Binnen ZorgConnect Limburg zijn vijf projecten ontwikkeld: Innovatie, Behoud, Specialist Ouderengeneeskunde, Gezond plannen en roosteren en Leerklimaat en Praktijkbegeleiding. De aangesloten zorgorganisaties zijn: De Zorggroep, Proteion, Land van Horne, Vincent Depaul, Beek&Bos, Sint Jozef en La Providence.  

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.