Project ‘diagnose en consultatie op afstand’ ZorgConnect van start

Gezamenlijk de ouderenzorg zichtbaar verbeteren en voorbereiden op de toekomst. Dat is ons doel!

‘Consultatie en diagnose op afstand’ is één van de projecten die in dat kader uitgevoerd wordt vanuit ZorgConnect Noord- en Midden-Limburg; een samenwerkingsverband van VVT-organisaties en onderwijsinstellingen in deze regio. 

Tijdens de kick-off bijeenkomst op 11 mei gingen Specialisten Ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, deskundigen vanuit Zuyd Hogeschool en Fontys University en deelnemers van de actielijn Innovatie in gesprek.

Interessante discussies en inzichten

Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst zijn enkele innovatieve technologieën gepresenteerd. Daarna is met de deelnemers gediscussieerd over wat consultatie en diagnostiek op afstand nu eigenlijk is. Dit leverde interessante discussies en inzichten op.

Hoe kan technologie (nog meer) ondersteundend zijn?

In een volgende stap wordt samen met de professionals in kaart gebracht binnen welke onderdelen van het werk technologie ondersteunend kan zijn om cliënten sneller en beter te kunnen behandelen. Kunnen we middels technologische ondersteuning bijvoorbeeld het aantal reismomenten van de Specialist Ouderengeneeskunde verminderen, zodat zij meer netto-behandeltijd hebben?

Daarnaast wordt bekeken welke toepassingen er reeds bij andere organisaties succesvol worden ingezet voor consultatie en/of diagnose op afstand en hoe we hierin van elkaar kunnen leren.

Benieuwd wat we samen gaan ontdekken?
Volg ons dan op deze website of via LinkedIn.

Vervolg-bijeenkomsten

Voor de zomer is een tweetal vervolg-bijeenkomsten gepland met de professionals vanuit de verschillende organisaties (de deelnemers van de kick-off, zonder de collega’s van de actielijn). Deze staan gepland op 25 mei en 22 juni, beiden van 13-15 uur

De locaties worden t.z.t. bekendgemaakt. Aanmelding verloopt via de contacpersonen per organisatie. Heb je geen bericht ontvangen of weet je niet wie jouw contactpersoon is, stuur ons dan een mail. Dan brengen wij je in contact. 

 

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.