E-modules voor het verbeteren van digitale vaardigheden

In een wereld die steeds digitaler wordt, kan de zorg niet achterblijven. Toch wijst onderzoek uit dat een vijfde (20%) van de zorgprofessionals een digitale starter is.

Om medewerkers digitaal vaardiger te maken zetten meerdere zorgorganisaties in de regio Noord- en Midden-Limburg “digicoaches” in. Digicoaches zijn (zorg)professionals die de taak hebben om collega’s te ondersteunen in het vergroten van hun digitale vaardigheden. Dit doet de digicoach o.a. door het coachen van medewerkers op gerichte digitale vragen, maar ook door bijvoorbeeld ondersteuning te bieden bij de implementatie van nieuwe ICT-toepassingen.

Een digitale starter:

Een medewerker die niet de digitale basisvaardigheden heeft die nodig zijn voor het uitoefenen van zijn/haar beroep en die vaak weerstand tegen computers heeft ontwikkeld.

E-modules

Sinds april 2023 beschikken de organisaties Land van Horne, Sint Jozef Wonen en Zorg, Proteion en Zorgcentrum Beek en Bos, daarnaast over een negental e-modules;  korte (online) video’s die gericht zijn op het verbeteren van de digitale vaardigheden van professionals. De deelnemende zorgorganisaties hopen dat medewerkers door de aangeboden tips in de modules minder frustratie ervaren en prettiger en sneller kunnen werken met digitale programma’s. De e-modules gaan het werk van de digicoaches niet vervangen, maar worden juist ter aanvulling ingezet. Voor nu zijn de volgende e-modules ontwikkeld:

  • Het belang van veilig digitaal werken
  • Digitaal samenwerken in de zorg
  • Veilig digitaal werken: hoe doe je dat?
  • Digitaal werken zonder zorgen
  • Zelf digitale problemen verhelpen
  • Een overzicht van hulpbronnen
  • Help ,ik kan niet inloggen: wat nu?
  • Een foto maken van een bewoner: het hoe en wat
  • Help, ik zit vast in een programma: wat nu?

De e-modules verschillen qua vorm. Sommige e-modules zijn gemaakt in de vorm van een animatievideo. Andere e-modules geven een real-life praktijksituatie weer. Daarnaast zijn sommige e-modules gericht op het informeren van de kijker, terwijl anderen juist uitdagen tot interactie, bijvoorbeeld met een quiz.

Eind mei 2023 vindt een evaluatie van de modules plaats.

Bekijk hieronder de E-module; “Een overzicht van hulpbronnen”

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.