Schrijf je in! Voor hét regiocongres Wet zorg & dwang - 7 november

Categorie: Behoud

  • Behoud ·

Behoud van personeel: jongeren vormen cruciale schakel

De vergrijzing is in volle gang en de vraag naar zorg neemt toe. Onderzoek toont aan dat het verzuim en verloop onder jongeren hoger is dan in andere leeftijdscategorieën, het is van belang om inzicht te krijgen in deze specifieke doelgroep om zo te achterhalen wat deze groep écht nodig heeft.
  • Behoud ·

Verken ‘Amplitatief verzuim en magneet’ in deze inspirerende sessie!

De actielijn Behoud organiseert in samenwerking met Zorg aan Zet, Elco Schaufeli (3IHC) en Anne Smulders (Bloeij) een inspiratiesessie op donderdag 6 juni van 14:30 tot 19:00 uur bij Hoeve Rosa in Sevenum. Zowel Elco als Anne zijn experts op het gebied van het helpen en versterken van medewerkers om in balans te blijven en de beste versie van zichzelf te worden.
ZorgConnect Save the date Magneet en amplitie inspiratiesessie
  • Behoud ·

Inspiratiesessie Preventief Verzuim en Amplitie

De actielijn Behoud organiseert in samenwerking met Zorg aan Zet, Elco Schaufeli en Anne Smulders een inspiratiesessie op donderdag 6 juni van 14:30 tot 19:00 uur bij Hoeve Rosa in Sevenum. Zowel Elco als Anne zijn experts op het gebied van het helpen en versterken van medewerkers om in balans te blijven en de beste versie van zichzelf te worden.
  • Behoud ·

Ontwikkelingen op organisatieniveau, geïnspireerd door generatiemanagement bij Vincent Depaul

Het project generatiemanagement krijgt steeds vaker een vervolg in de praktijk bij de verschillende zorgorganisaties. Zo willen ze bij Vincent Depaul graag de opgedane inzichten in de praktijk brengen. Hoe kunnen ze verschillende generaties beter met elkaar verbinden en (daardoor) verrijken? Een proces dat samen met de medewerkers wordt aangevlogen. De coach organisatieontwikkeling en de personeelsadviseur faciliteren dit proces.
  • Behoud ·

Workshop generaties op de werkvloer bij het leerfestival voor werkbegeleiders

In deze rubriek gaan we in op een aantal praktijkvoorbeelden. Als eerste komt de workshop generatiemanagement op het leerfestival aan bod van Cindy Geraets, projectleider Leren en Ontwikkelen binnen De Zorggroep. Tevens is Cindy ook lid van de werkgroep actielijn Behoud. Tijdens de tweede editie van het leerfestival voor werkbegeleiders heeft Cindy een workshop gegeven over generatiemanagement.
  • Behoud ·

Tweede editie Generatietheater

Met het generatietheater zien we hoe open interactie tussen verschillende generaties productieve werkchemie kan opleveren. Bekijk de aftermovie van het generatietheater op 10 mei 2022.
  • Behoud ·

Dialoogsessie generatiemanagement

Vanuit interviews en gesprekken met zorgprofessionals kwam naar voren dat zorgprofessionals wel willen werken met zorgtechnologie, maar dat het nog erg onduidelijk is wat er allemaal is, hoe het werkt en wat de organisaties in de regio eigenlijk al doen.
Alles is geladen
Geen items om te laden

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.