Schrijf je in! Voor hét regiocongres Wet zorg & dwang - 7 november

Inspiratiesessie Preventief Verzuim en Amplitie

De actielijn Behoud organiseert in samenwerking met Zorg aan Zet, Elco Schaufeli (3IHC) en Anne Smulders (Bloeij) een inspiratiesessie op donderdag 6 juni van 14:30 tot 19:00 uur bij Hoeve Rosa in Sevenum. Zowel Elco als Anne zijn experts op het gebied van het helpen en versterken van medewerkers om in balans te blijven en de beste versie van zichzelf te worden.

Magneetkrachten als oplossing voor personeelstekort in de zorg? Meer weten over hoe je bevlogenheid en zeggenschap van je medewerkers kunt vergroten? Met als resultaat: minder verloop, minder verzuim en een stijgende productiviteit. Ben je werkzaam als teamleider of HR professional? Dan is deze inspiratiesessie écht iets voor jou!

Wat kun je verwachten:
Een interactieve sessie over ‘Magneet denken’ waarin je onder andere zult ervaren wat de status is van jouw energiebalans, maar ook wat jij als leidinggevende kunt doen om bevlogenheid en werkgeluk te bevorderen. Zowel 3IHC als Bloeij werken op deze thema’s. Klik op meer informatie om meer te lezen over deze organisaties. 

Twee VVT-organisaties binnen ZorgConnect gaan een pilot aan in samenwerking met Zorg aan Zet in het voorjaar van 2024. Zij gaan aan de slag met het ‘Magneet programma’ en de inzet van het energiekompas in de zorg dat is ontwikkeld door 3IHC.

Aanmeldformulier

Wat is jouw functie binnen je organisatie?
Hoe lang ben jij leidinggevende?
Hoe groot is jouw team? In aantal personen

De sprekers

Foto van Elco Schaufeli

Elco Schaufeli, organisatie adviseur en directeur Triple I Human Capital

Foto van Anne Smulders

Anne Smulders, directeur Bloeij arbodienst

Meer informatie

Triple I Human Capital (3IHC) heeft het Magneet-gedachtegoed ontwikkeld en heeft haar krachten gebundeld met Zorg aan Zet om het ‘Magneet programma’ beschikbaar te stellen aan zorg- en welzijnsinstellingen in Limburg. Voor de zomer gaan twee VVT-organisaties van ZorgConnect fungeren als pilotorganisaties.

Bloeij is een arbodienst gericht op het versterken van medewerkers. Samen met organisaties zet Bloeij in op preventie en amplitie. Zodat mensen gelukkig, gezond en duurzaam aan het werk blijven.

Over ‘Magneet denken’:
Met behulp van onder andere het door 3IHC ontwikkelde energiekompas voor de zorg, kunnen we werken aan het versterken van de magneetkrachten. Dit omvat onder andere het vergroten van werkplezier, het optimaliseren van energiebronnen, het vergroten van zeggenschap en het verder ontwikkelen optimaliseren van de eigen professionaliteit. 

Heb je nog vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Elvira Lindelauf, projectleider Behoud ZorgConnect, via elviralindelauf@gmail.com

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.