Land van Horne deelt succes van pilot in samenwerking met ‘Het Potentieel Pakken’

Op 18 maart 2024 vond er een inspirerende sessie plaats bij Hoeve Rosa, waarbij het ontsluiten van meer arbeidspotentieel centraal stond. Het Potentieel Pakken (HPP) heeft een succesvolle aanpak voor ontwikkeld. In een tijd van krapte op de arbeidsmarkt zijn innovatieve benaderingen nodig om medewerkers in staat te stellen meer uren te werken en het volledige arbeidspotentieel te benutten.

In 2023 heeft Land van Horne in samenwerking met Het Potentieel Pakken (HPP) een succesvolle pilot uitgevoerd om meer arbeidspotentieel te ontsluiten op vijf locaties. Tijdens de inspiratiesessie deelden Chantal Dielens (zorgmanager), Peter Dautzenberg (HR-adviseur) en Marieke Hendriks-van der Zanten (teamleider) hoe zij het mogelijk hebben gemaakt voor hun medewerkers om meer uren te werken.

Over de pilot

Uit onderzoek blijkt dat 4 op de 10 medewerkers wel meer willen werken, maar dat dit vaak vraagt om een herstructurering van roosters. Veel zorgmedewerkers zijn gehecht aan hun eigen team en willen langere dagen werken in plaats van op extra dagen terug te komen, waardoor er creatieve oplossingen nodig zijn. Land van Horne heeft bijvoorbeeld positieve ervaringen opgedaan met het inzetten van medewerkers in duo’s op verschillende locaties.

Het traject begon met een nulmeting om het potentieel te identificeren, gevolgd door dialoogsessies met medewerkers om eventuele aannames weg te nemen en hen te overtuigen van de voordelen van meer werken. HPP heeft hierbij ondersteund met handige tools en communicatiemateriaal om de impact van extra werken op toeslagen en andere regelingen te berekenen.

Door samen te werken met planners en roosteraars werden er nieuwe roosters ontwikkeld die langere diensten mogelijk maakten, wat resulteerde in meer rust en afbouw van personeel niet in loondienst. Dit leidde niet alleen tot een verhoogde efficiëntie, maar versterkte ook de samenwerking binnen teams.

Vervolg van de inspiratiesessie

Het vervolg van dit succesvolle project omvat een inventarisatie van de behoeften van deelnemers aan de inspiratiesessie, om zo passende ondersteuning te bieden en kennisuitwisseling binnen een lerend netwerk te bevorderen.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Elvira Lindelauf, Projectleider Behoud, via telefoonnummer 0642423782 of e-mail elviralindelauf@gmail.com.

We delen dit succes graag met anderen!

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.