Panelavond 30 november ‘ZZP we stoppen ermee!’

Binnen de deelnemende organisaties van ZorgConnect is zichtbaar dat er door personele tekorten steeds vaker een beroep moet worden gedaan op medewerkers niet in loondienst (ZZP). Dit brengt naast hoge kosten ook wisselende gezichten voor cliënten, soms negatieve effecten in het team en beïnvloedt te kwaliteit van zorg. Het extra geld dat gemoeid is met de inzet van ZZP’ers zouden we wellicht liever allemaal inzetten voor eigen mensen en cliënten. Maar hoe organiseren we dan onze flexibele schil? Daar gaan we tijdens deze panelavond op in.

Stel je stopt met de inzet van ZZP’ers, hoe organiseer je dan de flex schil? 

Wanneer: donderdag 30 november van 16:30 tot 20:00 uur (inclusief borrel en versnapering)
Locatie: bij Hoeve Rosa in Sevenum

Let op: tijdens de panelavond kunnen er maximaal 50 personen aanwezig zijn. Schrijf je snel in! 

Tijdens de bijeenkomst staan een tweetal doelen centraal:
1. Leren van elkaar( wat werkte wel, hindernissen etc.);
2. Opstap naar een gezamenlijke discussie.

Voor extra informatie is het interessant om dit artikel van Pluryn te raadplegen. Pluryn bespaart op zzp’ers door vaste medewerkers met een bonus te verleiden meer uren te werken

Aanmeldformulier

Het programma van de panelavond

16:30 – 17:00 uur Ontvangst met soep en quiche
17:00 – 17:15 uur Korte opwarming
17:15 – 17:45 uur Spreker: Benjamin Martens, Liberitas Leiden
17:45 – 18:15 uur Spreker: Anouk Cordang, Partner Boels & Zanders Advocaten
18:15 – 18:45 uur Spreker: Egmond Borgdorf, HR directeur Plurijn
19:00 – 19:30 uur Break out rooms
19:30 – 19:45 uur Afronding

De sprekers

  • Egmond Borgdorff, Pluryn (Jeugd en Gehandicapten) HR Directeur

  • Anouk Cordang Partner Boel& Zanders Advocaten

  • Benjamin Martens, Bestuurder Libertas Libertas Leiden

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.