• Home
  • Nieuws
  • Samenwerking met Sint Jozef: een begrip in Meijel en omstreken

Samenwerking met Sint Jozef: een begrip in Meijel en omstreken

ZorgConnect is een collectief van zeven samenwerkende ouderenorganisaties met als doel om ouderenzorg, met zijn uitdagingen op onder andere het gebied van personele bezetting, klaar te stomen voor de toekomst. Zo kunnen we kwalitatief goede ouderenzorg blijven waarborgen.

Graag stellen we deze zeven zorgorganisaties aan jullie voor. Voor dit artikel gaan we met Janne Hermans, projectmedewerker zorginnovatie bij Sint Jozef in gesprek.

“Om de kwaliteit van deze zorg te kunnen behouden richten we onze blik vooral naar ‘buiten’ en de verbinding tussen Sint Jozef met de gemeenschap. Daarbij staat samenwerken in de keten, mét de gemeenschap en collega-organisaties in de regio centraal.” vertelt Janne Hermans.

Ontstaan van verschillende ideeën met oog op de toekomst

Binnen de innovatie-actielijn wordt er veel gewerkt met Virtual Reality (VR). Een voorbeeld hiervan is het VR-programma Into D’mentia, waardoor collega’s meer inzicht in het dementie-brein krijgen. Door middel van de VR-bieb worden collega’s in opleiding op een interactieve manier getraind en opgeleid. Daarnaast maakt Sint Jozef gebruik van de producten uit ZorgConnect’s Innovatheek waardoor (zorg)medewerkers, bewoners, gasten en families kennis kunnen maken met zorgtechnologie.

Kortom: “Door de samenwerking met andere organisaties en de samenwerking met onderwijsinstellingen ontstaan er verschillende ideeën die wij kunnen toepassen in onze organisatie waardoor wij ons voorbereiden voor de toekomst.” vult Janne Hermans aan.

Een aantal innovatieve ontwikkelingen waar Sint Jozef zich mee bezighoudt:

  • Innovatief organiseren, meer techniek invliegen en robotisering
  • Opleiden van collega’s, hoe kunnen we dit vormgeven en elkaar ondersteunen?
  • Virtual Reality, met het programma Into D’mentia
  • Samenwerking met ZorgConnect’s Innovatheek om gebruik te maken van zorgtechnologie
Sint Jozef is koploper met de leerhuiskamer

De leerhuiskamer is een hybride leeromgeving waarin collega’s in opleiding in een veilige leeromgeving de theorie kunnen toepassen in de praktijk. Ook op het gebied van het opendeurenbeleid is Sint Jozef vooruitstrevend en toegewijd om bewoners passende vrijheid te bieden .

Daarnaast is Sint Jozef zeer betrokken bij de nieuwe generatie en willen ze focussen op de ontwikkeling van collega’s in opleiding. Met als doel om de persoonlijke en professionele ondersteuning en zorg aan mensen te kunnen blijven bieden die hier behoefte aan hebben. ‘’Wij ondersteunen het zelf invulling blijven geven aan het leven. Dat kan volgens ons alleen maar door op een goede manier samen te werken.’’ aldus Janne Hermans.

Waarom legt Sint Jozef de focus op ouderenzorg?

”We vinden het belangrijk dat we persoonlijke en professionele ondersteuning en zorg aan mensen kunnen bieden die dit het meest nodig hebben. Wij ondersteunen ‘het zelf invulling blijven geven aan het leven’. Dat kan volgens ons alleen maar door op een goede manier samen te werken.” aldus Janne Hermans.

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.