Schrijf je in! Voor hét regiocongres Wet zorg & dwang - 7 november

Met De Zorggroep komt ZorgConnect verder dan alleen

ZorgConnect is een collectief van zeven samenwerkende ouderenorganisaties met als doel om ouderenzorg, met zijn uitdagingen op onder andere het gebied van personele bezetting, klaar te stomen voor de toekomst. Zo kunnen we kwalitatief goede ouderenzorg blijven waarborgen.

Graag stellen we deze zeven zorgorganisaties aan jullie voor. We starten met De Zorggroep. Voor dit artikel spreken we met Theo Mennen, bestuurder van ZorgConnect en projectdirecteur bij De Zorggroep.

Waarom legt De Zorggroep de focus op ouderenzorg?

‘’Het bestaansrecht van De Zorggroep is ouderenzorg. Onze organisatie is er om bij te dragen aan een prettig leven voor ouderen. Alles wat wij doen is daarop gericht.’’ Aldus Theo Mennen.

Daarnaast zorgt de samenwerking met de VVT-organisaties voor vele voordelen. ‘’Willen we in Nederland in de toekomst de zorg op een goed niveau hebben dan moeten alle partijen maximaal samenwerken. Bij ZorgConnect Noord- en Midden-Limburg hebben we deze samenwerking wel echt gevonden. Door de transitie van de overheid is deze samenwerking in een stroomversnelling terecht gekomen, maar gemotiveerd en gefaciliteerd pakken we dit graag op!” zegt Theo Mennen.

Bovendien is De Zorggroep als een van de grote organisaties nauw betrokken bij de projecten, zoals:

 

  • projectleider bij de actielijn Roosteren en plannen
  • projectleden bij de Wet Zorg en Dwang
  • projectleden bij de specialistische zorg D-Zep

Ook zijn de zorgmedewerkers betrokken bij verschillende deelprojecten van innovatie, medische dienstverlening en leerklikmaat en praktijkbegeleiding. En is De Zorggroep druk bezig met verschillende pilots om de beste ouderenzorg in de toekomst te kunnen blijven garanderen. Voor meer informatie klik hier.

Theo Mennen vult aan: ‘’Tijdens de generatietheaters waren er meerdere zorgmedewerkers aanwezig. Dit was een feest van herkenning omdat we trots zijn op hetgeen dat De Zorggroep al opgepakt of ingebracht heeft!”.

Fotografie door Kim Roufs

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.