Duurzame oplossingen rondom innovatie; met focus op zorgzwaarte, plannen en roosteren

De actielijn ‘Gezond plannen en roosteren’ staat voor diverse uitdagingen, welke op meerdere niveaus worden aangepakt. Hierdoor wordt er gepland op een manier die verder gaat dan puur een werkrooster invullen. Tegelijkertijd staan ze binnen de actielijn ‘Innovatie’ voor de uitdaging om te onderzoeken hoe gebruik van zorgtechnologie kan ondersteunen om de zorgkloof te verkleinen en tegelijkertijd goede zorg te kunnen blijven bieden. Innovatieve oplossingen resulteren in meer efficiëntie omdat ze werkdruk verlagen en zorgzwaarte verminderen. Deze actielijnen gaan dan ook hand-in-hand.

De actielijn ‘Gezond plannen en roosteren’ werkt voor deze pilot samen met de afdeling innovatie van de Zorggroep. De actielijn ‘Innovatie’ is nu nog niet actief betrokken bij deze pilot, maar kan door middel van deze resultaten wel in samenwerking met de actielijn ‘Gezond plannen en roosteren’ de andere aangesloten zorgorganisaties ondersteunen in de toekomst. In deze pilot staan duurzame oplossingen rondom innovatie, plannen en roosteren centraal. Met name door de vergrijzing/ ontgroening waardoor de zorg aan het veranderen is.

We spreken met Nanette Welten, manager wonen bij De Zorggroep, en Yvonne Moonemans, innovatiemanager bij De Zorggroep, over de pilot naar de werkwijze van duurzame oplossingen bij De Zorggroep-locatie Rooyhof in Venray. Een locatie met (hoog) complexe zorg waar kansen liggen op het gebied van plannen en roosteren, maar ook het gebruik van innovatieve producten.

Pilot bij locatie Rooyhof

De Pilot bij Rooyhof is ontstaan vanuit de wens om iedereen die hulp nodig heeft, deze hulp ook te kunnen blijven bieden, nu en in de toekomst. 

Yvonne Moonemans, innovatiemanager bij De Zorggroep

’Met als uitgangspunt ‘een vitale gemeenschap waar kwaliteit van leven voorop staat.’ We denken dat we met: het inzetten van zorgtechnologie slimmer kunnen werken. Dat is hard nodig, want met de toenemende vergrijzing en het gelijktijdig afnemen van het aantal werkenden in ons land (dus ook in de zorg) neemt de zorgkloof toe. Het werken met zorgtechnologie geeft kansen voor cliënten om hun zelfstandigheid zo goed en lang mogelijk te behouden. En kan helpen om het werk van de medewerker te verlichten en hen op één te zetten. Werken aan Positieve Gezondheid voor ons allemaal, of je nou woont of werkt binnen Rooyhof.’’
Aldus Yvonne.

We willen binnen Rooyhof onderzoeken hoe inzet van zorgtechnologie cliënten en medewerkers kan ondersteunen binnen het primaire proces. En hoe de inzet van deze middelen ook daadwerkelijk effect kan hebben op de planning en het rooster.

Innovatie bij De Zorggroep

Binnen De Zorggroep ligt de focus met betrekking tot innovatie nu vooral op het primaire proces. Om de kwaliteit te behouden, zelfredzaamheid te ondersteunen en personeelsdruk te verlagen. Vanuit dit kader sluit het heel goed aan op de actielijn ‘Gezond plannen en roosteren’. Het toepassen van zorgtechnologie is nooit een doel op zich, maar sluit altijd aan bij het anders gaan werken. Daarmee gaan sociale innovatie, proces innovatie en technologische innovatie altijd hand-in-hand met elkaar.

De werkwijze bij Rooyhof

Voor de pilot binnen Rooyhof zijn deze drie soorten innovatie uitgewerkt in een plan van aanpak, welke nu worden getest door de enthousiaste medewerkers. De technologische innovaties zijn de innovatieve middelen die de medewerkers tot hun beschikking hebben. Dat is in dit geval (klik op de producten voor meer informatie): de Wolk heupairbag, de automatische medicijndispenser Medido, het verzorgend wassen, de zorgrobot Tessa, de op locatie aanwezige zorgcommunicatie-technologie en Slim Incontinentiemateriaal. Voor elke locatie zal het uiteindelijke om maatwerk gaan; innovatie inzetten die het beste aansluit bij de bewoners. Om het proces van innovatie vorm te geven, zijn de vragen gesteld: ‘Hoe ga je samen innoveren?’ en ‘Welke werkwijze sluit het beste aan bij de medewerkers en de bewoners?’ Innoveren is complex, je doet het écht samen. Het gaat vooral om het kunnen loslaten van oude gedragspatronen en gewoontes.

Dat vraagt omvraagt bewustwording bij de medewerkers; ‘’Het heeft geen zin om honderden Tessa’s in te zetten, als we de manier van werken niet aanpassen.  Als de zorgrobot Tessa bijvoorbeeld wordt ingezet om te helpen herinneren om de medicatie zelfstandig in te nemen, dan is het belangrijk om als zorgmedewerker niet meer voor diezelfde momenten naar binnen te lopen bij de client om zelf ook nog te helpen herinneren.’’ Aldus Nanette.

Daarnaast vult Yvonne aan: ‘’De bewoners worden  niet zelfredzamer als we ons alleen focussen op de technologische innovatie. Het begeleiden van het proces, het aanpassen van routines en inspelen op de intrinsieke motivatie van medewerkers is net zo belangrijk.’’

Daarom is deze pilot ook zo waardevol. Er is echt aandacht geweest voor een plan van aanpak om de juiste werkwijze, introductie en toelichting te kunnen afstemmen met de medewerkers van Rooyhof. Met zo’n vijftig medewerkers zorgen ze voor de hoog complexe zorg van dertig bewoners.

’De locatie van Rooyhof had onze voorkeur door de hoog complexe zorg met een huiskamergevoel, maar ook achter de voordeur. Hier kunnen veel innovatieve middelen ingezet worden, maar dat blijven we per bewoner afstemmen.’’ zegt Nanette.

Nanette Welten, manager wonen bij De Zorggroep

‘’Zelf heb ik ooit met een zorgcollega het verzorgend wassen zonder water een week lang uitgeprobeerd. Ik was echt te spreken hierover, wat een uitvinding! Dat hadden we van te voren nooit verwacht! Voor veel bewoners is dit echt een uitkomst. Maar een verandering is ook altijd wennen.’’ Vult Yvonne aan. 

Looptijd van de pilot

De pilot bij Rooyhof is gestart op 1 maart 2023 en verloopt tot nu toe zeer positief. De concrete resultaten volgen nog, maar Nanette en Yvonne hebben wel al positieve reacties ontvangen over het verzorgend wassen zonder water. ‘’Zelf moeten we ons nu een beetje inhouden, want door ons enthousiasme willen we nog wel eens in de sneltrein stappen. Maar in de praktijk duurt een verandering altijd even. Die tijd is ook nodig. Ik ben ervan overtuigd dat de pilot effecten heeft op het anders roosteren.’’ Zegt Nanette.

Een mooie toevoeging van Yvonne, “Het zorgteam heeft contact gezocht met een van de psychologen die in Rooyhof werkt. Om met elkaar te sparren en te leren om vanuit een breder perspectief naar de situatie te kijken. Niet alleen door je eigen bril kijken, maar ook kijken hoe de beleving vanuit de bewoner of een mantelzorger is.’’

In de zomer verwachten Nanette en Yvonne de effecten te kunnen meten. Dan zullen we nogmaals in gesprek met elkaar gaan om jullie op de hoogte te brengen van de resultaten. Tussentijds kun je als zorgmedewerker zelf ook innovatieve producten testen door middel van ZorgConnect’s Innovatheek!

Mocht je meer over dit onderwerp willen weten kijk dan vooral de video: https://lnkd.in/eNiz-RrG Of neem contact op met Nanette of Yvonne. Wordt vervolgd!

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.