Aftrapbijeenkomst pilot “Wet Zorg en Dwang in de eerstelijnszorg” – Horst aan de Maas

Met het project ‘Wet Zorg en Dwang in de eerstelijnszorg’ – Vrijheid is van levensbelang! gaan we in Noord- en Midden-Limburg de Wzd in de eerste lijn een verdere impuls geven, dit in aansluiting op de praktijktuinen ‘Wet Zorg en Dwang in de ambulante zorg’ die in 2021/2022 georganiseerd en afgerond zijn. 

Een belangrijk onderdeel binnen het project vormt een pilot in Horst aan de Maas. Met de zorgorganisaties in Horst aan de Maas gaan we in deze pilot stap-voor-stap werken conform de geest van de Wzd, met als doel te komen tot een passende werkwijze en samenwerking op dit thema, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten op bestaande werkvormen.

Op dinsdag 3 oktober trappen we deze pilot gezamenlijk af

Wanneer? Dinsdag 3 oktober 2023 van 15.00 – 17.00  uur (inloop vanaf 14.30 uur)
Voor wie? Zorgaanbieders uit Horst aan de Maas die deel gaan nemen aan de pilot of hiervoor de intentie hebben.
Locatie: Maashof, Maashoflaan 1, Venlo (Boekend)
Route/ov: zie website Maashof, parkeren kan op de twee naastgelegen parkeerterreinen.
Aanmelden: Deelname is gratis, maar aanmelden is noodzakelijk. Aanmelden kan tot en met vrijdag 22 september via onderstaand formulier. De aanmelding is definitief na onze bevestiging per mail, uiterlijk op maandag 25 september. 

Aanmelden


*Wij gaan zorgvuldig, en conform AVG-wetgeving, om met persoonsgegevens. (Adres)gegevens worden na het event direct vernietigd.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?:
We vragen (en bewaren uw gegevens tijdelijk) met als doel om u een bevestiging van deelname te kunnen sturen en om u te kunnen benaderen bij aanvullende informatie of wijzigingen.

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.