Schrijf je in! Voor hét regiocongres Wet zorg & dwang - 7 november

Categorie: Wet Zorg & Dwang

  • Nieuws ·

Ontdek onvrijwillige zorg: ervaar het zelf!

Het vergroten van bewustwording rondom onvrijwillige zorg staat centraal in de workshop "Onvrijwillige zorg, ervaar het maar!" Ieder individu heeft het recht om in vrijheid te leven en eigen keuzes te maken, inclusief mensen met dementie. Dit is het doel van de actielijn Wet Zorg en Dwang, die zich richt op zowel de intramurale als extramurale setting, aangezien de Wet Zorg en Dwang cliëntvolgend is.
  • Nieuws ·

Opendeurenbeleid: hoe gaan Limburgse zorgorganisaties ermee om?

Meer bewegingsvrijheid, een grotere zelfstandigheid en een betere kwaliteit van leven. Dat is het doel van het opendeurenbeleid. Diverse zorgorganisaties worstelen ermee. Ze vinden de veiligheidsrisico’s groot en zijn bijvoorbeeld bang dat bewoners verdwalen als ze naar buiten gaan. Is de angst terecht? Hoe gaan Limburgse zorgorganisaties ermee om? En kan technologie helpen?
  • Wet Zorg & Dwang ·

Introductie actielijn ‘Wet Zorg & Dwang’

De Wet zorg en dwang (Wzd) heeft per 1 januari 2020 de wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) vervangen. Ieder mens heeft het recht om in vrijheid te leven en eigen keuzes te maken: zelf beslissen hoe je je dag doorbrengt en waar je woont. Dit geldt ook voor mensen met dementie.
Alles is geladen
Geen items om te laden

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.