• Home
 • Terugblik op enerverende lezingen Wet Zorg en Dwang

Terugblik op enerverende lezingen Wet Zorg en Dwang

Ieder mens heeft het recht om in vrijheid te leven en eigen keuzes te maken: je beslist zelf hoe je je dag doorbrengt en waar je woont. Mensen met dementie hebben weliswaar zorg en ondersteuning nodig, maar dat moet zoveel mogelijk zorg zijn waar ze zelf voor kiezen. Daar maken de cliënt en zorgverlener samen afspraken over.
Dat is waar de actielijn ‘Wet Zorg & Dwang‘ zich hard voor maakt. Daarom organiseert deze actielijn informatieve bijeenkomsten om meer mensen bewust te maken van het leven in vrijheid.
Lezing over psychofarmaca buiten de richtlijn en psychosociale interventies in relatie tot de Wet Zorg en Dwang

Op dinsdag 30 mei heeft in Het Forum Roermond de eerste informatieve bijeenkomst plaatsgevonden. De bijeenkomst bestond uit twee lezingen van Dr. Rob van Marum (Geriater en klinisch farmacoloog) en Dr. Frederik-Jan Bruijel (GZ psycholoog en WZD-functionaris). Zij gingen in op resp. ‘Rationeel voorschrijven van psychofarmaca’ en ‘Psychosociale interventies in het kader van de WZD’.

De middag was bedoeld voor SO/vpk specialist/PA en (GZ) psychologen die werkzaam zijn bij de bij ZorgConnect aangesloten ouderenzorgorganisaties. Voor het bijwonen kregen zij accreditatiepunten.

Lezing 1: Rationeel voorschrijven van psychofarmaca

Dr. Rob van Marum (Geriater en klinisch farmacoloog)

Aan de hand van (o.a.) enkele cases uit verschillende decennia nam Dr. van Marum de deelnemers mee in het (rationeel) voorschrijven van psychofarmaca en hoe men er in het verdere, maar ook nabije, verleden mee om ging. Onderwerpen (ziektebeelden, typen medicatie etc.) die hierbij aan bod kwamen waren onder meer: Probleemgedrag, Psychose, Delier, antidepressiva, SSRI’s, Benzo’s, risico’s, bijwerkingen, bewijshiërarchie en afbouw & stoppen.  

“Wat moet je nu?”
Met die woorden en de volgende adviezen sloot Dr. van marum zijn presentatie af:

 • Psychofarmaca zijn niet verboden
 • Ken de nadelen en wees daar eerlijk over
 • Ken de eigenschappen en gebruik ze
 • Maak een eigen psychofarmacaformularium
 • Ga uit van een N=1 design want vertrouwen op studies brengt je niet ver.
 • Daarbij hoort: veel proberen, maar ook op tijd weer stoppen

Lezing 2: Psychosociale interventies in het kader van de WZD

Dr. Frederik-Jan Bruijel (GZ psycholoog en WZD-functionaris)

Tijdens zijn lezing ging Dr. Bruijel in op drie hoofdthema’s; ‘Het Kader: De wet zorg en dwang’, ‘Verzet herkennen en begrijpen’ en ‘Dwang voorkomen, toepassen en afbouwen’. 

Het kader: De wet zorg en dwang
Ministerie VWS: De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).
Dr. Bruijel gaf tijdens zijn lezing o.a. antwoord op de vragen; Wat is verzet?, Wat is het doel van de wet? en Wanneer geldt de wet?. Ook ging hij in op ‘Onvrijwillige zorg’ en ‘Subsidiariteit, proportionaliteit en doelmatigheid’. 

Aan de hand van een casus nam hij de aanwezigen mee in de toepassing van de WZD. Dr. Bruijel sloot af met enkele conclusies:

 • De Wzd gaat over gedrag en beleving
 • De Wzd gaat voor 80 % over gedrag
 • Om verzet voorkomen vraagt kennis van gedrag, psychosociale interventie
 • Soms is dwang noodzakelijk en ook gerechtvaardigd ook binnen de Wzd
 • Bij onvrijwillige zorg is medicatie soms helemaal niet zo’n slecht idee, zeker met het oog op de beleving

Meer weten over (een van) de lezingen? Neem contact op met Miranda Fleuren, projectleider van de actielijn WZD via miranda.fleuren@dezorggroep.nl

Sfeerverslag

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.