Wet Zorg & Dwang

Ieder mens heeft het recht om in vrijheid te leven, eigen keuzes te maken. Zelf beslissen hoe je je dag doorbrengt en waar je woont. Dit geldt ook voor mensen met dementie.

Het thema ‘Wet Zorg & Dwang’ is medio 2022 opgestart, de inhoud van deze pagina wordt aangevuld.

Situatie


Kernboodschap

Ieder mens heeft het recht om in vrijheid te leven en eigen keuzes te maken: zelf beslissen hoe je je dag doorbrengt en waar je woont. Dit geldt ook voor mensen met dementie. Ze hebben weliswaar zorg en ondersteuning nodig, maar dat moet zoveel mogelijk zorg zijn waar ze zelf voor kiezen. Daar maken de cliënt en zorgverlener samen afspraken over.

Soms kunnen mensen met dementie niet inschatten wat goed voor hen is. Zorgverleners helpen ze bij die keuzes, waarbij rekening wordt gehouden met veiligheid en kwaliteit van leven. Het kan betekenen dat hun vrijheid hierdoor wordt beperkt.

Animatie

Projecten

Oeps... we hebben nu even geen actieve projecten

Factsheets

Met regelmaat evalueren we onze projecten, we vatten onze bevindingen samen in factsheets

Het thema ‘Wet Zorg & Dwang’ is medio 2022 opgestart, de inhoud van deze pagina wordt aangevuld.

ZorgConnect Noord- en Midden-Limburg

Om goede ouderenzorg ook de komende jaren te blijven garanderen hebben wij, de zorgorganisaties van Noord- en Midden-Limburg, de handen ineengeslagen. Om te anticiperen op de huidige ontwikkelingen moeten we namelijk samenwerken. Ons doel is om gezamenlijk de ouderenzorg zichtbaar te verbeteren en voor te bereiden op de toekomst.