• Home
  • Wegens succes herhaald: Lezing psychofarmaca buiten de richtlijn en de psychosociale interventies

Wegens succes herhaald: Lezing psychofarmaca buiten de richtlijn en de psychosociale interventies

Ieder mens heeft het recht om in vrijheid te leven en eigen keuzes te maken: je beslist zelf hoe je je dag doorbrengt en waar je woont. Mensen met dementie hebben weliswaar zorg en ondersteuning nodig, maar dat moet zoveel mogelijk zorg zijn waar ze zelf voor kiezen. Daar maken de cliënt en zorgverlener samen afspraken over.
Dat is waar de actielijn ‘Wet Zorg & Dwang‘ zich hard voor maakt. Daarom organiseert deze actielijn informatieve bijeenkomsten om meer mensen bewust te maken van het leven in vrijheid.
Over de lezing

Wanneer? Donderdag 30 november 2023 van 14.00 – 17.00  uur (inloop vanaf 13.30 uur)
Voor wie? De lezing is bedoeld voor artsen (SO), Verpleegkundig Specialisten (VS) en (GZ-)psychologen, die werkzaam zijn bij de bij ZorgConnect aangesloten ouderenzorgorganisaties. Verpleegkundigen zijn welkom om aan te sluiten.
Locatie: Het Forum Roermond, Elmpterweg 50, 6042 KL Roermond

Deelname aan de lezing is gratis.

Tijdens deze lezing staat het vergroten van kennis, bewustwording en daarmee het terugdringen van psychofarmaca centraal. De lezing wordt verzorgd door twee sprekers: Dr. Rob van Marum (Geriater en klinisch farmacoloog) en Dr. Frederik-Jan Bruijel (GZ psycholoog en WZD-functionaris). 

Accreditatiepunten

Voor artsen (SO) en VS’en worden voor het bijwonen van deze lezing accreditatiepunten gegeven. 

Aanmelden


Adres

*Wij gaan zorgvuldig, en conform AVG-wetgeving, om met persoonsgegevens. (Adres)gegevens worden na het event direct vernietigd.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?:
We vragen (en bewaren uw gegevens tijdelijk) met als doel om u een bevestiging van deelname te kunnen sturen en om u te kunnen benaderen bij aanvullende informatie of wijzigingen

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.