Slimme Zorg Estafette deelname met activiteit: ‘Onvrijwillige zorg, ervaar het maar!’

De Slimme Zorg Estafette vindt dit jaar in onze regio plaats van 19 t/m 23 februari. Het doel van de Slimme Zorg Estafette is van elkaar leren, elkaar inspireren en samen de zorg te transformeren. De actielijn Wet zorg en dwang heeft zich aangemeld met een activiteit: ‘Onvrijwillige zorg, ervaar het maar’!

We streven ernaar om de vrijheid van onze cliënten zo min mogelijk te beperken. Helaas gebeurt dit toch vaak onbewust, vanuit het oog op veiligheid of uit gewoonte. Door bewuster stil te staan bij de delicate balans tussen veiligheid en vrijheid sta je eerder stil bij onvrijwillige zorg. 

Durf jij het aan om onvrijwillige zorg zelf te ervaren? Meld je dan aan voor de activiteit via de onderstaande links! Ook is er een informatiestand aanwezig van 9:00 tot 17:00 uur.

De activiteit vindt plaats op:

Zien we jou bij de activiteit? Kijk voor meer informatie over de Wet zorg en dwang op de projectpagina!

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.