Schrijf je in! Voor hét regiocongres Wet zorg & dwang - 7 november

Het plannen en roosteren van de toekomst!

Op woensdag 17 januari waren Nanette Welten (projectleider actielijn Gezond plannen en Roosteren) en Maurice Verdonschot (capaciteitsmanagement) uitgenodigd om een workshop te geven tijdens het Zorgacademie Midden-Brabant (Transvorm) evenement ‘Het plannen en roosteren van de toekomst’. Het was een mooi compliment dat de Zorgacademie via ZorgConnect bij Nanette en Maurice terecht is gekomen.

Tijdens hun workshop namen ze de deelnemers mee in de volgende onderwerpen:

  • Waarom capaciteitsmanagement?
  • Welke methode ZorgConnect hanteert om de formatie te bepalen
  • Hoe je balans in de roosters kunt creëren
  • Onze visie op capaciteitsmanagement
  • Het plan- en roosterproces

Vervolgens werd het roosterhandboek uitgelegd en werden zogenaamde ‘good practices’ gedeeld met de deelnemers, zoals het gebruik van een repeterend rooster. Door de inzet van een repeterend rooster wordt het voor medewerkers voorspelbaarder waar ze aan toe zijn.

Tot slot werd de sessie interactief afgesloten, waarbij de deelnemers hun kennis konden toetsen met behulp van een Mentimeter. Het was een mooie samenwerking tussen verschillende organisaties die het belang inzien van plannen en roosteren, waarbij capaciteitsmanagement een steeds belangrijkere rol krijgt.

Kijk hier voor meer informatie over de actielijn ‘Gezond plannen en roosteren’.

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.