Schrijf je in! Voor hét regiocongres Wet zorg & dwang - 7 november

Actielijn Innovatie in 2024

De innovatie-actielijn is hard bezig om dit jaar vier verschillende thema’s te implementeren, gebaseerd op het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) en het Integraal Zorgakkoord (IZA).

De innovatie-actielijn richt zich op de volgende gebieden:

 • Inspireren en leren innoveren
  Het creëren van een infrastructuur voor digitale innovatie om zorgprofessionals te informeren en inspireren. Dit omvat experimenten, inzet van innovatieambassadeurs en het gebruik van ZorgConnect’s Innovatheek.
 • Diagnostiek en consultatie overal dichtbij
  Organiseren van consultatie en diagnostiek dichtbij de cliënt, bijvoorbeeld consultatie op afstand voor wondzorg, experimenten met CRP-meters en Point of Care Tests (PoC).
 • Anders werken en zorgen met digitale hulpmiddelen
  Het ondersteunen van cliënten om langer zelfstandig thuis te wonen, ouderen zelfredzamer te maken en/of nieuwe werkwijzen voor medewerkers te introduceren. Dit omvat de opschaling van bewezen digitale hulpmiddelen zoals Tessa en Medido.
 • Anders leren
  Tijd- en plaatsonafhankelijk opleiden van professionals, bijvoorbeeld de voortzetting van de ontwikkeling van Into D’mentia, de VR-bibliotheek en een nieuw BHV-leerconcept.

Over het WOZO-programma
Het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) van minister Helder heeft als doel een omslag te maken in de organisatie van zorg en ondersteuning voor ouderen. Het streven is naar een nieuwe norm: zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan. Met vijf actielijnen: samen vitaal en zelfstandig ouder worden, goede basiszorg in de wijk, passende ouderenzorg in samenhang, wonen en zorg voor ouderen, en innovatie en anders organiseren. Voor meer informatie klik hier.

Het Integraal Zorgakkoord (IZA)
Het IZA heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Afspraken zijn gemaakt tussen het ministerie van VWS en verschillende zorgpartijen, waaronder overkoepelende organisaties van ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg. Voor meer informatie klik hier.

 

 

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.