Schrijf je in! Voor hét regiocongres Wet zorg & dwang - 7 november

De derde editie van het Leerfestival

Na twee succesvolle edities heeft het leerfestival op 21 september nog eens plaatsgevonden! De derde editie stond in het teken van verbinding tussen het onderwijs en het opleiden in de praktijk. Het festival was dan ook toegankelijk voor docenten, werkbegeleiders en leidinggevenden. Het leerfestival had als doel een prettig en actief leerklimaat te realiseren voor de studenten zodat zij meer aansluiting vinden met de theorie.

Het festival trok 140 bezoekers. Op deze dag zochten docenten, werkbegeleiders en leidinggevenden van acht verschillende organisaties de samenwerking met elkaar op door middel van workshops. Het thema dat tijdens het festival centraal stond was ‘spiegeling’. De aanleiding van dit thema is dat menig mensen zich laten leiden door de waan van de dag en weinig momenten pakken om stil te staan. Tijdens het festival werd de spiegel voorgehouden en werd er in de spiegel gekeken. De spiegel interpreteren als weerspiegeling speelt een belangrijke rol, want studenten nemen over wat getoond en gecreëerd wordt binnen het leerklimaat.

En dat spiegelen kan best confronterend zijn. Een deelnemer zegt: “Spiegeling kan confronterend zijn, maar kan je ook inzichten geven”. Spiegelen kwam in allerlei vormen terug in de workshops, zo ook in de workshop boksen. “Hoe iemand beweegt zegt veel over het gedrag van iemand. Je leert over jezelf en de ander”, gaf de trainer mee.

De krachten en ervaringen van de professionals kwamen tijdens het leerfestival bij elkaar. Er werd van elkaar geleerd en kennis en expertise uitgewisseld. 

Organisator Marleen: “De begeleidingsdriehoek willen we inzetten om de collega in opleiding op de beste manier te faciliteren. Daarmee leg je de verbinding tussen de praktijk en de theorie. Hier vinden we elkaar, zien we elkaar en daarmee kun je ook het contact blijven behouden.”

Met elkaar beter worden

Onder begeleiding van Marleen Maas (Sint Jozef), Barbara Haarmeijer (De Zorggroep), beide projectleden Leerklimaat en Praktijkbegeleiding ZorgConnect Noord- & Midden Limburg vond het leerfestival plaats. De essentie van het leerfestival: met elkaar beter worden en daarmee als organisatie de juiste dingen doen voor cliënten, collega’s in opleiding en voor iedereen voor wie de bezoekers het werk doen.

Marleen: “Voor mij is het leerfestival geslaagd als mensen één ding mee naar huis nemen waarvan ze zeggen: daar ga ik morgen mee beginnen!”

Dit jaar is het leerfestival georganiseerd door Marleen (links) en Barbara (rechts).

Sfeerimpressie

Bekijk hieronder een videoverslag van de derde editie van het leerfestival. Ontdek hoe meer dan 100 zorgprofessionals profiteren van samen werken -leren en -ontdekken.

Wil je meer weten hoe wij deze vorm inzetten om de beweging verder te activeren in de staande organisaties? Neem vooral contact met ons op.

Bekijk alle foto's

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.