Schrijf je in! Voor hét regiocongres Wet zorg & dwang - 7 november

Categorie: Leerklimaat & Praktijkbegeleiding

  • Leerklimaat & Praktijkbegeleiding ·

De derde editie van het Leerfestival

Na twee succesvolle edities heeft het leerfestival op 21 september nog eens plaatsgevonden! De derde editie stond in het teken van verbinding tussen het onderwijs en het opleiden in de praktijk. Het festival was dan ook toegankelijk voor docenten, werkbegeleiders en leidinggevenden. Het leerfestival had als doel een prettig en actief leerklimaat te realiseren voor de studenten zodat zij meer aansluiting vinden met de theorie.
  • Behoud ·

Gewoon Bijzonder Zorgidee

Het kan in de zorg eenvoudiger, logischer, slimmer en met meer aandacht voor de cliënt. Proteion greep het jubileumjaar 2021 aan om een extra impuls te geven aan vernieuwing van de zorg.
  • Leerklimaat & Praktijkbegeleiding ·

Verrijkend leren

Bij Proteion zijn er op het gebied van Leerklimaat en Praktijkbegeleiding drie hoofdlijnen ontwikkeld: focus op leerlingbegeleiding met o.a. een pilot leercoach, aan de slag met ‘teamleren’ én afstemming werkveld en onderwijs in ‘verrijkend leren’. Over de eerste hoofdlijn spreken we met René Seuren (opleidingsadviseur) & Anette Beurskens (beleidsadviseur leren en ontwikkelen), beiden werkzaam bij Proteion.
Alles is geladen
Geen items om te laden

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.