Gewoon Bijzonder Zorgidee

Het kan in de zorg eenvoudiger, logischer, slimmer en met meer aandacht voor de cliënt. Proteion bestond in 2021 100 jaar en greep het jubileumjaar aan om een extra impuls te geven aan vernieuwing van de zorg, zo ontstond de verkiezing ‘Gewoon Bijzonder Zorgidee’.

Onder de drie winnende voorstellen verdeelt Proteion nu maximaal 40.000 euro, bestemd voor realisatie van deze ideeën. De winnaars krijgen ondersteuning vanuit geheel Proteion om hun projecten voor het eind van het jaar te realiseren.

De belevingswandeling van de vakgroep geestelijke verzorging werd uiteindelijk uitgeroepen tot het beste projectvoorstel van 2021. De belevingswandeling is een route in de buurt van elk zorgcentra waarbij via QR-codes gedichten, inspirerende teksten, afbeeldingen en muziek worden gevonden, afsluitend met een vraag of gespreksonderwerp.

De ‘belevingswandeling’ kreeg het hoogste aantal punten door de waardering van het publiek en de beoordeling van de jury op innovatiewaarde, meerwaarde voor de cliënt en praktische en financiële haalbaarheid. “De belevingswandeling nodigt uit tot samen naar buiten gaan, in beweging komen en het gesprek aangaan om je in te leven in de cliënt.”

25 inspirerende ideeën

In het najaar werden ruim 25 inspirerende voorstellen ingediend. Na de juryselectie kon het publiek in maart van dit jaar zijn stem uitbrengen voor de finalisten. 

De publieksstemmen en de jurybeoordeling telden beide voor 50% van de eindscore. Na de puntentelling werd deze top 3 uitgeroepen:

  • 3e prijs: ‘Uitleenpunt zintuigprikkelende materialen’: een idee van Linda Berghs en Moniek Gielens (Proteion Expertise en Behandeling) om medewerkers, vrijwilligers en familieleden te motiveren om laagdrempelig materialen te lenen om te gebruiken met over- of onderprikkelde bewoners met dementie.
  • 2e prijs: ‘Van prakje tot feestmaal’: een idee van Pien Kessels (logopedist bij Proteion) om met voedingsmallen gemalen eten aantrekkelijker te presenteren en de eetlust van bewoners weer op te wekken.
  • 1e prijs: ‘Belevingswandeling’: een idee van de vakgroep geestelijke verzorging van Proteion Zorgcentra. 

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.