Ook in de VVT grip op capaciteit

In januari en februari van 2022 vond De Slimme Zorg Estafette plaats, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS). Tijdens de Slimme Zorg Estafette staat innovatie in zorg, welzijn en preventie centraal. Elke week is er een andere regio aan zet, waarna het stokje wordt doorgegeven aan de volgende regio. 

Vanuit ZorgConnect hebben verschillende actielijnen, middels webinars, deelgenomen aan de Slimme Zorg Estafette. 

Webinar actielijn Gezond Plannen en Roosteren

Suzanne Hanssen (projectleider van de actielijn Gezond plannen en roosteren) heeft, samen met Merel Bastiaansen en Robert Quanjel van Ximius, op dinsdag 22 februari een webinar gegeven over capaciteitsplanning. Ze gingen daarbij o.a. in op de tool die speciaal daarvoor door Ximius voor is ontwikkeld.

Ze namen de deelnemers mee in hoe zij meer inzicht en meer grip op capaciteit hebben gekregen; noodzaak in deze krappe arbeidsmarkt.

Op een interactieve wijze gingen ze in op:

  • de aanleiding;
  • ons samenwerkingsverband ZorgConnect Noord- en Midden-Limburg;
  • de ontwikkelpartner Ximius;
  • én onze oplossing.

Ook werden er ervaringen gedeeld en was er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Bekijk hier de presentatie:

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.