Schrijf je in! Voor hét regiocongres Wet zorg & dwang - 7 november

Vier innovatieambassadeurs behalen hun certificaat

Binnen project Fieldlabs is een belangrijke rol weggelegd voor de “innovatieambassadeurs”. De innovatieambassadeur is een medewerker die in het primaire proces van de organisaties werkt of daar nauw bij betrokken is.

Vier innovatieambassadeurs (werkzaam bij De Zorggroep, Proteion en Land van Horne) hebben onlangs de cursus tot innovatieambassadeur gevolgd en succesvol afgesloten bij Gilde opleidingen. Tijdens deze cursus hebben de innovatieambassadeurs kennis opgedaan en tools ontvangen om hun rol in de praktijk goed te kunnen uitvoeren.

De innovatieambassadeurs zullen o.a. een rol gaan vervullen bij de implementatie van het online platform, de pop-up tour en de begeleiding van teams bij experimenten en pilots. Het online platform bestaat uit een uitleenservice waar professionals innovaties kunnen “lenen”. Daarnaast worden op het online platform resultaten en ervaringen gedeeld over experimenten en pilots.

Middels enkele vlogs zullen zij zichzelf voorstellen en wat meer vertellen over hun werkzaamheden. Deze week verschijnen de eerste twee vlogs waarin innovatieambassadeurs Tom en Elle zich voorstellen, een introductie geven over het project Fieldlabs en jullie meenemen in de pop-up tour Fieldlabs bij Zorgcentrum Bergh van De Zorggroep  in Sint Odiliënberg. 

Vlog I: Tom en Elle stellen zich voor

In het project Fieldlabs (onderdeel van de actielijn Innovatie van ZorgConnect) werken aangesloten organisaties met elkaar samen. Vanuit de behoeften van deze organisaties zijn er bouwstenen ontwikkeld. We doen samen onderzoek naar de regionale innovatiebehoefte, we zetten gezamenlijk experimenten op zodat organisaties van elkaar kunnen leren en verkennen samen de markt; wat bestaat er al eigenlijk? 

Wat is ZorgConnect Noord- en Midden Limburg nu precies en wat houdt het project Fieldlabs in? In deze vlog vertellen Tom en Elle er meer over. 

Vlog II: Tom en Elle nemen je mee tijdens de Pop-up tour Fieldlabs

Er is een pop-up tour georganiseerd door de hele regio die is ontstaan vanuit de behoefte van de zorgprofessionals. Zij geven aan dat ze wel open staan voor (nieuwe) technologie, maar niet goed weten wat er allemaal is. Daarom komt ZorgConnect naar ze toe! Om ze te laten ervaren wat er allemaal is en hoe het werkt. Studenten van Gilde Opleidingen geven uitleg.

In deze vlog nemen Tom en Elle jullie mee tijdens de Pop-up tour Fieldlabs bij Zorgcentrum Bergh in Sint Odiliënberg. 

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.