Tweede editie leerfestival

Na een succesvolle eerste editie heeft het leerfestival nog eens plaatsgevonden! De tweede editie van het leerfestival was toegankelijk voor zowel werkbegeleiders, trainers als voor opleiders. Dit is veranderd na de eerste editie die verspreid werd in twee leerfestivals. Ook is de planning om het leerfestival elk jaar terug te laten keren in september!

Werkbegeleiders, trainers en praktijkopleiders van zeven verschillende organisaties kwamen samen tijdens het leerfestival om van elkaar te leren. Doel van het leerfestival is om met en van elkaar te leren. Uitwisselen van kennis en expertise, maar ook samen oefenen op casuïstiek en verdiepende thema’s gerelateerd aan het vak van begeleiden van collega’s in opleiding.

Sigrid: “Leren op een speelse manier. Je ziet verschillende vormen en bent ook echt aan de gang om deze manieren toe te passen. In samenwerking met de collega’s van alle zeven zorgorganisaties.”

Speelse manier van leren

Op 29 september vond onder begeleiding van Marleen Maas (Sint Jozef), Barbara Haarmeijer (De Zorggroep), beide projectleden Leerklimaat en Praktijkbegeleiding ZorgConnect Noord- & Midden Limburg, en Gonneke Togtema (NOBI learning) het leerfestival plaats. Verschillende vormen van leren op een speelse manier en de samenwerking hierin stond centraal.

Mooie complimenten van deelnemers volgen op deze tweede editie, zoals; ”Fantastisch opgezet op een mooie locatie met een divers aanbod aan workshops. Alle onderdelen heb ik als zeer leerzaam en leuk ervaren.” Maar ook van onze trainster, Mireille krijgen we positieve feedback; ”Tijdens het leerfestival heb ik de deelnemers uitdagende dingen gevraagd, waar ook dansen, bewegen en meditatie in voor kwamen. Ik ben heel tevreden met het verloop!”

Om er voor te zorgen dat de deelnemers van het leerfestival ook écht naar huis gaan met hun nieuwe inzichten is er een programmaboekje met transferpagina’s uitgedeeld aan het begin van het leerfestival. Zo willen we ervoor zorgen dat de nieuwe inzichten hun bij blijven en ook écht worden gebruikt in de praktijk. Tijdens het festival konden de deelnemers noteren wat hun belangrijkste inzicht was bij de activiteit en hoe ze het kunnen toepassen. Maar ook met wie ze bijvoorbeeld een afspraak hiervoor kunnen maken. Met als doel om ook de samenwerking tussen de verschillende organisaties te motiveren.

Gonneke: ”Wat we vorig jaar hebben gedaan met alle zorgorganisaties bij elkaar, dat willen we ieder jaar wel. Dit jaar is het daarom groots georganiseerd.” 

Dit jaar is het leerfestival georganiseerd door Marleen (links) en Barbara (rechts).

Sfeerimpressie

Bekijk hieronder een videoverslag van de tweede editie van het leerfestival. Ontdek hoe meer dan 100 zorgprofessionals profiteren van samenwerken -leren en -ontdekken.

Wil je meer weten hoe wij deze vorm inzetten om de beweging verder te activeren in de staande organisaties? Neem vooral contact met ons op. 

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.