Het generatietheater inspireert om sollicitatiegesprekken anders vorm te geven

Al twintig jaar onderzoekt dr. Aart Bontekoning de evolutionaire kracht van generatie diversiteit in organisaties. Zo is dr. Aart Bontekoning ook voor ZorgConnect aan de slag gegaan met generatie-onderzoek en optredens met het generatietheater om te laten zien hoe generatiediversiteit wordt ingezet. Een onderdeel van het generatietheater was een sollicitatiegesprek. Hilarische, maar ook tenenkrommende en aangrijpende scenes werden afgewisseld met korte introducties over generaties. Ook tijdens de masterclasses onboarding en de workshop ‘generaties op de werkvloer’ zijn de thema’s sollicitatiegesprek en generatieverschillen aan bod gekomen.

Het project generatiemanagement krijgt ook steeds vaker een vervolg in de praktijk bij de verschillende zorgorganisaties. Zo zijn Gilde Opleidingen en zorgcentrum Vincent Depaul aan de slag gegaan met hun sollicitatieproces. We spreken met Saskia Heijthuijsen, bestuurssecretaris bij zorgcentrum Vincent Depaul. Ook Elke Heijligers sluit aan Elke is onderwijskundige bij Gilde Opleidingen.

Saskia Heijthuijsen & Elke Heijligers
Bij zorgcentrum Vincent Depaul komt de ‘praatpot’ op tafel

Niet alleen P&O is aan de slag gegaan met ‘onboarding’ en generatiemanagement. Ook zorgmedewerkers zijn zelf opnieuw gaan kijken naar het sollicitatiegesprek. Hierbij zijn ze mede geïnspireerd door het generatietheater en de uitkomsten van de acties van de werkgroep ‘behoud’.

De collega’s van de zorg kwamen met het idee om een praatpot te maken waar elke medewerker van zorgcentrum Vincent Depaul vragen aan mag toevoegen. Met als doel het sollicitatiegesprek meer open en verrassend van aard te maken. Denk aan vragen als; ‘Stel dat jij een kandidaat voor deze functie moet aannemen, op welke punten zou jij dan letten?’ of  ‘Noem eens een belangrijke keuze die je hebt gemaakt in je leven?’

De actie met de praatpot zorgt ook voor een andere dynamiek. Je ziet dat de vragen die de medewerkers in de praatpot hebben gestopt soms afwijken van de standaard sollicitatievragen.  

Saskia: ‘’Het sollicitatiegesprek wordt zo als meer boeiend en interessant ervaren, dit hebben  we van zowel teamleden als sollicitanten teruggekregen. Daarnaast zijn de collega’s ook meer betrokken en gehoord bij het hele proces.”

Ook het proces van gespreksrondes hebben ze bij zorgcentrum Vincent Depaul gewijzigd n.a.v. het generatietheater. Afhankelijk van de vacature vinden er soms twee gesprekken achter elkaar plaats met verschillende collega’s. Dit wordt door zowel de sollicitant als medewerkers van het zorgcentrum als prettig ervaren én dit versnelt het proces.  

Gilde Opleidingen ‘speeddate’ met potentiële collega’s

Bij Gilde Opleidingen is een proef gedraaid met een vorm van speeddaten tijdens de sollicitatieprocedure. Dit om meer dynamiek in het gesprek te krijgen en niet sollicitant tegenover een commissie van drie personen zoals bij veel werkgevers  gebruikelijk is. Door het één op één contact kunnen meerdere collega’s dezelfde sollicitant op een andere/eigen manier leren kennen. Door tienminutengesprekken in te plannen kun je negen mensen zien binnen drie uur tijd. Elke collega kan op een ander thema de nadruk leggen of ook een praatpot erbij pakken.

Elke ‘’De feedback van de sollicitanten was ook positief, het gesprek was leuk en ongedwongen. Er is meer plek voor een dialoog en minder gespannen sfeer.’’

Ondanks de verschillende gesprekken die gevoerd waren kwamen de collega’s wel uit op dezelfde sollicitanten.

’Uit ervaring kunnen we wel spreken dat het belangrijk is om een tijdsbewaker te hebben.’’ Voegt Elke daar aan toe.

Van elkaar leren

Elke en Saskia zijn enthousiast over elkaars praktijkvoorbeelden. Zo ziet Elke in dat het combineren van jong en oud personeel zoals ze bij zorgcentrum Vincent Depaul doen een handige tool is om gelijkheid te garanderen. Saskia heeft ook oren naar de speeddates bij Gilde Opleidingen;

“Het brengt een andere dynamiek en het lijkt me ook heel efficiënt”.

Meer lezen

Het aangepaste sollicitatieproces is niet het enige praktijkvoorbeeld dat voortgekomen is uit het project Generatiemanagement. Eerder gingen we al in op de workshop ‘Generaties op de werkvloer’  tijdens het leerfestival voor werkbegeleiders. Tijdens deze workshop heeft Cindy Geraets, projectleider Leren en Ontwikkelen binnen De Zorggroep, de deelnemers meegenomen in de uitkomsten van het generatieonderzoek; Wat is een generatie? Welke generaties vind je op de werkvloer? Waar staan de generaties voor? Op welke wijze vernieuwen generaties de manier van samenwerken? En tot slot; hoe herken je verouderde samenwerkingsprocessen? Lees hier wat deze workshop heeft teweeggebracht op de werkvloer.

Over ZorgConnect

ZorgConnect Limburg is een uniek samenwerkingsverband van zeven Noord- en Midden-Limburgse Ouderenzorgorganisaties. Doel is goede ouderenzorg in Noord- en Midden-Limburg te blijven garanderen. Binnen ZorgConnect Limburg zijn vijf projecten ontwikkeld: Innovatie, Behoud, Specialist Ouderengeneeskunde, Gezond plannen en roosteren en Leerklimaat en Praktijkbegeleiding. De aangesloten zorgorganisaties zijn: De Zorggroep, Proteion, Land van Horne, Vincent Depaul, Beek&Bos, Sint Jozef en La Providence.  

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.