Innovatieve experimenten in de zorg

Vorig jaar zijn er vier zorgmedewerkers opgeleid tot innovatie-ambassadeurs bij ZorgConnect. Samen met zorgmedewerkers hebben ze meerdere innovatieve experimenten uitgevoerd. De resultaten van beide experimenten kun je teruglezen op ZorgConnect’s Innovatheek.

De slimme bril

In 2021 is de slimme bril in de praktijk gebracht. Vanuit ZorgConnect hebben de aangesloten zorgorganisaties een experiment met de slimme bril uitgevoerd. In 2021 heeft dit bij Proteion plaatsgevonden, hier hebben ze de slimme bril ingezet op wondzorg. En in 2022 heeft er een experiment plaatsgevonden bij Beek en Bos in samenwerking met de huisarts die op visite komt op de locatie van Beek en Bos.

Met de slimme bril kunnen collega’s live meekijken zodat je kunt sparren en direct actie kunt ondernemen. Ook kun je met de slimme bril de specialist bellen en live mee laten kijken. Zo voorkom je dat er onnodig veel tijd verloren gaat aan administratieve zaken en reistijd. Je hoeft de specialist immers niet meer apart te mailen en een specialist of collega kan op afstand meekijken zonder fysiek aanwezig te zijn. Bekijk hieronder een video over ervaringen met de slimme bril bij Proteion:

Slim incontinentiemateriaal

Aan het einde van 2022 is er een pilot uitgevoerd met twee soorten slim incontinentiemateriaal bij ouderenzorgorganisaties Beek en Bos en Proteion. Het slimme incontinentiemateriaal geeft automatisch een seintje als het verzadigd is. De zorgprofessional ontvangt hier dan een melding van op de smartphone of tablet. Door de inzet van slim incontinentiemateriaal zijn er geen onnodige controles meer nodig en dat is fijn voor zowel de cliënt als de zorgprofessional. Vooral in de nacht merken we een groot verschil. Bewoners kunnen nu gewoon weer in de nacht doorslapen. Bekijk hieronder een video over de ervaringen met slim incontinentiemateriaal bij Proteion en Beek en Bos.

ZorgConnect’s Innovatheek

De ervaringen met de slimme bril en slim incontinentiemateriaal kun je lezen op ZorgConnect’s Innovatheek. Je leest daar ook kennis en inspiratie uit de regio over andere innovatieve producten. Via deze website kun je ook producten lenen in de uitleenservice. Daarnaast kun je er reviews en gebruikservaringen lezen.

Wil je dus aan de slag met de slimme bril of slim incontinentiemateriaal? Lees dan vooral alle kennis die er in de regio al is, zodat jij een betere keuze kunt maken.

Heb je vragen? Neem contact op via fieldlabs@zorgconnectlimburg.nl.

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.