Gezond plannen en roosteren in 2024

Gezond plannen en roosteren is intensief bezig om dit jaar vier verschillende subthema’s te implementeren, gebaseerd op de doorontwikkeling en inzet van de tool Ximius, het verkrijgen van data en de doorvertaling naar de praktijk. Daarbij ligt de focus op de volgende gebieden:

 1. Doorontwikkeling en inzet van Tool Ximius
  De mogelijkheden van de tool onderzoeken en de tool beschikbaar maken voor de zorgorganisaties, met als doel zicht te krijgen op het capaciteitsvraagstuk.
 2. Data vanuit PFZW inzichtelijk maken
  Het operationeel maken van opgehaalde gegevens uit PFZW (pensioenfonds) om adviezen te kunnen geven aan de eigen organisatie.
 3. De vertaling van de nieuwe CAO naar de praktijk
  Stagelopen bij elkaar om inzicht in de praktijk te verkrijgen en externe partners uitnodigen.
 4. Flexibilisering – best practices delen met elkaar
  Met elkaar delen hoe ieder haar eigen flexibele schil organiseert. Best practices met elkaar delen. Met het oogpunt om regionaal hetzelfde met de flexibele schil om te gaan.


Doelstelling
en 2024

 • Met de Ximius tool inzicht krijgen in noodzakelijke planningen, over- en onderschrijdingen, maar vooral in mogelijkheden om zo efficiënt mogelijk beschikbare medewerkers en benodigde deskundigheid op de zorgvragen in te zetten.
 • Gezamenlijk kijken of de organisaties op dezelfde wijze naar data kijken, waardoor samenwerking helpt in het zo efficiënt mogelijk omgaan met de schaarste op de arbeidsmarkt.
 • Borging in het rooster- en planproces: de CAO is vertaald naar de praktijk bij elke organisatie in het rooster- en planproces.

Het thema Gezond plannen en roosteren heeft diverse uitdagingen. Vaak wordt dit als uitvoerend werk gezien, wat betekent dat er ad-hoc gehandeld en gekeken wordt. Maar dit thema pakt uitdagingen op van meerdere niveaus; er wordt niet alleen op operationeel niveau gewerkt, maar ook op tactisch en strategisch niveau. Dit is een heel andere manier van plannen dan puur een werkrooster invullen.

Klik hier voor meer informatie over gezond plannen en roosteren.

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.