Schrijf je in! Voor hét regiocongres Wet zorg & dwang - 7 november

Categorie: Nieuws

ZorgConnect Save the date Magneet en amplitie inspiratiesessie
  • Behoud ·

Inspiratiesessie Preventief Verzuim en Amplitie

De actielijn Behoud organiseert in samenwerking met Zorg aan Zet, Elco Schaufeli en Anne Smulders een inspiratiesessie op donderdag 6 juni van 14:30 tot 19:00 uur bij Hoeve Rosa in Sevenum. Zowel Elco als Anne zijn experts op het gebied van het helpen en versterken van medewerkers om in balans te blijven en de beste versie van zichzelf te worden.
  • Innovatie ·

Actielijn Innovatie in 2024

De innovatie-actielijn is hard bezig om dit jaar vier verschillende thema's te implementeren, gebaseerd op het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) en het Integraal Zorgakkoord (IZA).
  • Nieuws ·

Opendeurenbeleid: hoe gaan Limburgse zorgorganisaties ermee om?

Meer bewegingsvrijheid, een grotere zelfstandigheid en een betere kwaliteit van leven. Dat is het doel van het opendeurenbeleid. Diverse zorgorganisaties worstelen ermee. Ze vinden de veiligheidsrisico’s groot en zijn bijvoorbeeld bang dat bewoners verdwalen als ze naar buiten gaan. Is de angst terecht? Hoe gaan Limburgse zorgorganisaties ermee om? En kan technologie helpen?
  • Leerklimaat & Praktijkbegeleiding ·

De derde editie van het Leerfestival

Na twee succesvolle edities heeft het leerfestival op 21 september nog eens plaatsgevonden! De derde editie stond in het teken van verbinding tussen het onderwijs en het opleiden in de praktijk. Het festival was dan ook toegankelijk voor docenten, werkbegeleiders en leidinggevenden. Het leerfestival had als doel een prettig en actief leerklimaat te realiseren voor de studenten zodat zij meer aansluiting vinden met de theorie.
  • Innovatie ·

Veilig digitaal werken: voor jezelf, de organisatie en de cliënt

In een wereld die steeds digitaler wordt, kan de zorg niet achterblijven. Toch wijst onderzoek uit dat ongeveer een vijfde van de zorgprofessionals een digitale starter is. In het begin van 2023 zijn er een negental e-modules ontwikkeld die ervoor zorgen dat de zorgprofessional zijn kennis over digitaal werken kan uitbreiden.
Alles is geladen
Geen items om te laden

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.