• Home
  • Veilig digitaal werken: voor jezelf, de organisatie en de cliënt

Veilig digitaal werken: voor jezelf, de organisatie en de cliënt

In een wereld die steeds digitaler wordt, kan de zorg niet achterblijven. Toch wijst onderzoek uit dat ongeveer een vijfde van de zorgprofessionals een digitale starter is. In het begin van 2023 zijn er een negental e-modules ontwikkeld die ervoor zorgen dat de zorgprofessional zijn kennis over digitaal werken kan uitbreiden.

Elke e-module gaat kort en krachtig in op een thema en leert je aan de hand van vragen welke veiligheidsissues er zijn. Met toelichting en verduidelijking. De e-modules zijn inmiddels intern weggezet. Het is de bedoeling dat de medewerkers met de aangeboden tips in de modules minder frustatie ervaren en sneller kunnen werken met digitale programma’s. Deze korte e-modules, tussen de 3 en 5 minuten, zijn online beschikbaar voor alle zorgmedewerkers van de aangesloten zorgorganisaties bij ZorgConnect Noord- en Midden-Limburg.

Een van de ontwikkelde e-modules is ‘Het belang van veilig digitaal werken’. Veilig digitaal werken, is niet alleen in jouw eigen belang, maar ook in dat van onze bewoners/ cliënten én van de organisaties! Met de e-module krijgen zorgprofessionals inzicht in de risico’s van niet veilig digitaal werken. Dat is zowel voor de zorgprofessional als de cliënt/ patiënt belangrijk!

Voor de zorgprofessional: wat jij kunt doen om digitaal veilig te werken

Veilig digitaal werken zorgt ervoor dat onze persoonsgegevens veilig blijven, cybercriminelen geen kans krijgen, en jij dus buiten schot blijft van allerlei criminele en ongewenste situaties.
Maar, hoe doe je dat? Door onderstaande stappen te volgen en de andere acht modules te kijken!

  1. Werken met een veilige internet verbinding.
    Het grootste gevaar van digitaal werken is niet veilig online werken. Met als gevolg dat cybercriminelen bij jouw informatie kunnen komen en dat kan jouw privacy of die van je cliënt schaden. Als je met een veilige internet verbinding werkt dan kunnen anderen niet traceren wat jij doet. Waaraan je een veilige internet verbinding herkent leer je bij e-module twee!
  2. Wees alert met het klikken op linkjes.
    Controleer goed of de websites die je bezoekt of linkjes waar je op klikt wel veilig en betrouwbaar zijn. Als dit niet het geval is kunnen cybercriminelen je makkelijker oplichten. Dan kunnen ze bij persoonlijke informatie van jou of je cliënt komen en losgeld eisen of het bedrijfsnetwerk platleggen. Hier wil je niet de dupe van worden! E-module twee leert je meer hierover, zoals waar je op moet letten.

Wees alert tijdens digitaal werken. De volgende e-modules gaan verder in op veilig digitaal werken; hoe je dit kunt toepassen en welke hulpbronnen jou daarbij kunnen helpen. Doordat de e-modules online beschikbaar en kort van duur zijn is het makkelijk om deze tussen het werk door te bekijken én ook belangrijk!

Bekijk de andere e-modules via jouw organisatie. Lees meer over de negen modules in een vorig artikel.

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.