• Home
  • Experiment bij Beek en Bos met de slimme bril in magazine ICT & Health

Experiment bij Beek en Bos met de slimme bril in magazine ICT & Health

‘Digitale visite met ondersteuning van een slimme bril’

In het zorgcentrum Beek en Bos is er van oktober 2022 tot december 2022 geëxperimenteerd met de inzet van de slimme bril. Het experiment richtte zich op de huisartsenzorg aan 25 bewoners van het zorgcentrum. De huisartsenpraktijk is in een naburig dorp gevestigd. Waar voorheen de huisarts een keer per week bij het zorgcentrum kwam voor afstemming met de Verpleegkundig Specialist in opleiding (Vios) en zorgprofessional en aansluitend een visite aan bewoners, werd nu de slimme bril ingezet in combinatie met Microsoft Teams. De slimme bril biedt kansen voor de toekomst. Gezien de toenemende schaarste aan specialistische zorg biedt de slimme bril meerwaarde in de samenwerkingen. Het gebruik kan de efficiency en doelmatigheid in de zorg versterken.

Wat is de slimme bril?

Met de slimme bril kunnen collega’s live meekijken zodat je kunt sparren en direct actie kunt ondernemen. Ook kun je met de slimme bril de specialist bellen en live mee laten kijken. Zo voorkom je dat er onnodig veel tijd verloren gaat aan administratieve zaken en reistijd. Je hoeft de specialist immers niet meer apart te mailen en een specialist of collega kan op afstand meekijken zonder fysiek aanwezig te zijn. 

Onlangs verscheen er een artikel in het magazine ICT & health over de inzet van de slimme bril. Klik op onderstaande afbeelding om dit artikel te lezen.

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.