Inspiratiesessie Virtual Reality (VR) bij Beek en Bos

Op woensdagmiddag 8 maart vond bij zorgcentrum Beek en Bos de kick-off bijeenkomst plaats rondom het thema Virtual Reality (VR). In het eerste gedeelte van de deze bijeenkomst hebben de verschillende deelnemers kennisgemaakt met het concept van de VR-bieb; ontwikkelaar van VR-trainingen voor zorgprofessionals. Arnold Boekema van de VR-bieb Informeerde over het ontstaan en het doel van de VR-bieb.

De VR bieb is ontstaan vanuit de behoefte om nieuwe technologieën zoals VR optimaal en op een impactvolle manier in te zetten, waarbij het schaalbare en betaalbare belangrijk is. Het is vaak een uitdaging voor zorgorganisaties om met VR aan de slag te gaan. Ons doel is om samen met zorgorganisaties op zoek te gaan naar de leerbehoefte in onze community. Gezamenlijk geven wij inhoudelijke invulling aan de scenario’s.”

Belangrijk onderdeel van de VR-bieb is de community van zorgorganisaties. Na de toelichting van Arnold konden de deelnemers de 16 VR scenario’s, variërend van conflicthantering tot het omgaan met slikproblemen en infectiepreventie, zelf ervaren. De VR-bieb is ‘plug en play’, waardoor je er direct mee aan de slag kunt gaan.

Het tweede deel van de bijeenkomst stond in het teken van de interactieve dementiebril van IntoDmentia. Met de dementiebril kruip je in de huid van een persoon met dementie en ervaar je hoe het is om te leven met dementie. Zo leer je met de getoonde situaties om te gaan waardoor je je handelingsperspectief vergroot.

IntoDmentia heeft als missie om in de maatschappij meer begrip en inlevingsvermogen rondom dementie te creëren en de kwaliteit van leven te vergroten. Een zorgtaak kan immers kwalitatief beter worden ingevuld en worden opgebracht vanuit begrip en inlevingsvermogen. IntoDmentia richt zich op mantelzorgers, zorgprofessionals en de dementievriendelijke samenleving.

Harm Hoekstra (bestuurder van Beek en Bos) heeft samen met Doritha Vossen (Mantelzorgondersteuner bij Beek en Bos) laten zien hoe de VR-belevenis van IntoDmentia binnen Beek en Bos wordt ingezet. Vervolgens nam Sylvia Meulensteen (bestuurder van Vincent Depaul) ons mee in hoe ze de VR-belevenis bij Vincent Depaul inzetten voor de realisatie van een dementievriendelijk centrum in Panningen. Dit met actieve betrokkenheid van winkeliers en ondernemers.

Na de boeiende en inspirerende presentaties konden de deelnemers zelf de VR-belevenis van IntoDmentia ervaren. Dit onder begeleiding van de trainers van Beek en Bos en Vincent Depaul. Hierbij hadden de deelnemers de keuze uit het VR-scenario “de bedreigde ik” en het nieuwste VR-scenario “de verdwaalde ik”.

De deelnemers kunnen in de komende maanden met zowel de VR-bieb als de VR-belevenis van IntoDmentia gaan experimenteren. Wij zijn benieuwd naar de ervaringen en inzichten die de deelnemers de komende periode zullen opdoen.

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.