Duurzame oplossingen rondom innovatie; met focus op zorgzwaarte, plannen en roosteren

Nanette Welten en Yvonne Moonemans

We spreken met Nanette Welten, manager wonen bij De Zorggroep, en Yvonne Moonemans, innovatiemanager bij De Zorggroep, over de pilot naar de werkwijze van duurzame oplossingen bij De Zorggroep-locatie Rooyhof in Venray. Een locatie met (hoog) complexe zorg waar kansen liggen op het gebied van plannen en roosteren, maar ook het gebruik van innovatieve producten.

Anders roosteren: plannen in plaats van puzzelen

Hier werden drie doelen aan verbonden: tevreden cliënten, tevreden medewerkers en een gezonde bedrijfsvoering. Het resultaat? ‘Plannen in plaats van puzzelen.’ Lees hoe het trainen van medewerkers, inzicht krijgen in data en ontwikkelen van de juiste tools hierbij hielpen.

Gewoon Bijzonder Zorgidee

Het kan in de zorg eenvoudiger, logischer, slimmer en met meer aandacht voor de cliënt. Proteion greep het jubileumjaar 2021 aan om een extra impuls te geven aan vernieuwing van de zorg.

Ook in de VVT grip op capaciteit

Het doel van capaciteitsmanagement is om (cliënt)vraag en (personeels)aanbod met elkaar in balans te krijgen. Suzanne, Robert en Merel vertelden er meer over tijdens de Slimme Zorg Estafette.

Werkwijze: van jaarplan tot optimaal dienstrooster

Deelnemende ouderenzorgorganisaties hebben middels werksessies ‘Strategische Personeelsplanning (SPP’) een analyse gemaakt voor de komende drie tot vijf jaar; hoe ziet de personele bezetting er over drie, vier of vijf jaar uit? En welke (interne en externe) factoren hebben invloed op de planning?

Geslaagde webinar VVT Tool (16 dec 2021)

Op donderdag 16 december 2021 vond de eerste webinar over de VVT-tool van Ximius plaats. Deze geslaagde webinar stond in het teken van de lancering van de nieuwste versie van de tool en de conceptualisering ervan.

Webinar: de VVT Tool en haar nieuwste functies

Op donderdag 16 december organiseert Ximius een webinar dat in het teken staat van de nieuwste features binnen de VVT Tool. Je krijgt inzicht in de toepasbare functies van de tool; van strategische FTE berekeningen tot dynamische personeelsplanning.

ZorgConnect bij de Slimme Zorg Estafette

Benieuwd naar onze ervaringen nu wij werken met een specifiek voor de VVT ontwikkelde capaciteitstool? Binnen deze activiteit nemen wij je mee hoe wij meer inzicht en meer grip op capaciteit hebben gekregen. Noodzaak in deze krappe arbeidsmarkt.

Personeelstekort in de ouderenzorg; is strategisch plannen de oplossing?

Onder de naam ZorgConnect Noord- en Midden-Limburg is er een aanpak ontwikkeld die uit gaat van vijf thema’s. We gaan in dit artikel verder in op het thema ‘Gezond Plannen & Roosteren’, met name op ‘Strategische Personeels Planning (SPP)’. Want, kan een goede strategie achter je planning je personeelstekort doen terugdringen of zelfs oplossen?

Datagedreven HR beleid: “Je moet gewoon starten”

Marcel Haverkamp

De zorgsector staat aan de rand van een dubbele ontgroening. Steeds minder nieuwe medewerkers en uitstroom door vergrijzing. Om hierop te anticiperen wordt er door zeven Noord-Limburgse ouderenzorgorganisaties samengewerkt. Kennisdeling, datagebruik en scenario-denken staan hierin centraal.

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.