Schrijf je in! Voor hét regiocongres Wet zorg & dwang - 7 november

Geslaagde webinar VVT Tool (16 dec 2021)

Op donderdag 16 december 2021 vond de eerste webinar over de VVT-tool van Ximius plaats. Deze geslaagde webinar stond in het teken van de lancering van de nieuwste versie van de tool en de conceptualisering ervan. De aftrap werd verzorgd door Suzanne Hanssen (projectleider van de actielijn Gezond Plannen & Roosteren). Zij sprak over de uitdagingen binnen de Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VVT) sector en hoe dit heeft geleid tot het samenwerkingsverband ZorgConnect en de samenwerking met Ximius.

Robert Quanjel (Ximius) vertelde vervolgens over zijn visie, waarbij de focus ligt op het zoeken naar balans:
Welke bandbreedte willen we aanhouden voor de kwaliteit van zorg en hoe organiseren we de zorg die we daarbij wensen te geven?
Voor het inzichtelijk maken van de gewenste kwaliteit van de te leveren zorg kan de tool een uitkomst bieden.

Tijdens de demonstratie van de tool, verzorgd door Merel Bastiaansen (Ximius), werd stap voor stap uitgelegd hoe de tool je ondersteunt. Door het ingeven van de juiste parameters wordt inzichtelijk hoeveel zorg ingezet dient te worden om te voldoen aan de gewenste kwaliteit van zorg voor de cliënten en hoe dit vertaald wordt naar de inzet van de juiste professionals. Het biedt handvaten hoe je als organisatie de beperkte resources maximaal kunt inzetten.

De conceptualisering en demonstratie van de tool kwamen samen tijdens de uitleg
over het implementatie- en borgingsproces.

Het is van belang dat de drie fasen (analyse en opleiding, inzicht creëren en implementatie en borging) worden doorlopen zodat de tool de juiste inzichten biedt voor continue verbetering.

Video: Wat kan de VVT Tool voor jou betekenen?

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.